Documenten en links 

Let op: onderstaande informatie heeft betrekking op de periode 2016-2022. Medio 2024 volgt info over de nieuwe periode 2024-2027.

De eerste stap bij het aanvragen van een financiële bijdrage bij LEADER begint met het invullen van het startformulier. Aan de hand van dit formulier én een pitch aan de LAG wordt een eerste inschatting gemaakt of het project bij LEADER past en wat de kansen van het idee zijn.

Als je, na een positieve inschatting door de LAG, verder gaat met een formele aanvraag voor een LEADER-subsidie, dan zijn meerdere bijlagen nodig zoals een projectplan, een uitgewerkte begroting en een dekkingsplan. Hieronder vind je links met voorbeelden van diverse formulieren, documenten en formats die je  als richtlijn kunt gebruiken en die wellicht van pas komen bij het aanvragen van ondersteuning en/of subsidie van LEADER.

Documenten LEADER-periode 2016-2022
Documenten LEADER-periode 2024-2027
Communicatie
Landelijke pagina’s over LEADER