Lekker Landschap Kromme Rijn

Lekker Landschap Kromme Rijn

In dit project wil men landschapselementen in de Kromme Rijnstreek een meerwaarde geven door eetbare planten toe te voegen en deze te gebruiken om daar houdbare producten van te maken.

Vroeger werd geriefhout, brandhout etc gebruikt en dat bracht geld op om het landschap te kunnen onderhouden. Dat is niet meer, en de beheersubsidies zijn niet  kostendekkend. Dus worden dergelijke elementen steeds minder beheerd en verdwijnen ze meer en meer.

Er is een plan uitgewerkt om weer waarde toe te voegen om de landschapselementen te kunnen behouden, goed te beheren en zelfs uit te breiden.
In deze pilot wordt onderzocht hoe het beste te werk kan worden gegaan in de aanleg/ teelt, verwerking en vermarkting. Het is de bedoeling om de producten te vermarkten in een regionale korte keten. Eigenaren van landschapselementen moeten weten wat ze kunnen doen om hun element meer waarde te geven. Wat kunnen ze bijplanten of zaaien? Hoe moet je de elementen verzorgen, oogsten, verwerken en vermarkten? En wie kan daarbij helpen?

Door de opgedane kennis te delen en open source ter beschikking te stellen kan dit projectconcept ook elders in Nederland uitgerold worden.

Kijk hier voor meer info.