Voorwaarden

Financiële bijdrage van LEADER

De financiële bijdrage vanuit LEADER (EU + provincie) kan maximaal 50 % zijn.
De overige (minimaal) 50 % van de financiering bestaat uit een eigen bijdrage van de aanvrager. Dit kan in uren (eigen uren of vrijwilligersuren) of geld (bijdrage vanuit fondsen, eigen geld, andere overheden, etc).

Verder gelden nog de volgende voorwaarden:

  • De ondergrens van de subsidie (= totale overheidsbijdrage) bedraagt € 25.000,- en de bovengrens € 100.000,-.
  • Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van LEADER moet een project dus een minimale omvang hebben van € 50.000,- aan kosten.
  • LEADER draagt niet bij aan kosten voor exploitatie (jaarlijkse kosten).
  • Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden. LEADER draagt dus niet bij aan eenmalige evenementen of activiteiten.