Voorwaarden

Let op: onderstaande informatie heeft betrekking op de periode 2016-2022. Eind 2023 volgt info over de nieuwe periode 2023-2027.

Financiële bijdrage van LEADER

Als je een financiële bijdrage voor je project wil aanvragen bij LEADER, is het handig om op de hoogte te zijn van het volgende:

Subsidie (overheidsbijdrage):

  • De totale subsidie (= overheidsbijdrage) kan maximaal 50 % zijn.
  • Vanuit LEADER kan maximaal 25% van de projectkosten gesubsidieerd worden, mits andere overheden ook 25% bijdragen.
  • Die 25 % vanuit andere overheden kan een mix zijn van provinciaal geld (circa 12,5 %) en geld van een gemeente of waterschap (circa 12,5 %). De LEADER-coördinator en LAG (Lokale Actie Groep) kunnen helpen bij het vinden van een bijdrage vanuit een andere overheid, maar je bent hier als aanvrager zelf verantwoordelijk voor.

Eigen of private bijdrage:

  • Minimaal 50% van de financiering voor uw project moet gedekt worden door een eigen (private) bijdrage. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage in uren of geld. Of een bijdrage van fondsen.

Verder gelden nog de volgende voorwaarden:

  • De ondergrens van de subsidie (= totale overheidsbijdrage) bedraagt € 25.000,- en de bovengrens € 200.000,-.
  • Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van LEADER moet een project dus een minimale omvang hebben van € 50.000,-.
  • LEADER draagt niet bij aan kosten voor exploitatie (jaarlijkse kosten).
  • Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden. LEADER draagt dus niet bij aan eenmalige evenementen of activiteiten.
  • De aanvrager moet de voorziene kosten zelf kunnen voorschieten. De LEADER-subsidie wordt namelijk pas achteraf uitbetaald. Tussentijds kan je wel declaraties indienen voor daadwerkelijke gemaakte kosten.

Naast LEADER bestaan er nog meer financiers die projecten ondersteunen die werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. De coördinatoren kunnen hier tips over geven.