Klik op het bolletje in de kaart om meer te lezen over het betreffende project.

1

Educatie over water – Waterfort Lunet aan de Snel

Bij dit fort leren scholieren meer over de nut en noodzaak van water in de regio. 

2

Mijn Boerderijtje app

Met deze app kun je vanuit je luie stoel je eigen groenten laten telen door medewerkers van de zorgboerderij.

 

3

Natuurlijk heel leuk – buiten spelen

Aanleg en beheer van een voedsel-bos en natuurlijke speelplekken in de dorpen, samen met bewoners en kids(club).

4

Maatschappelijk betrokken bosbeheer in Nieuw Wulven

Nieuwe beheervorm voor bos en recreatiegebied Nieuw Wulven: met maatschappelijke betrokkenheid en leer-werk trajecten.

5

Ambachtshoeve: leren over boerenambachten

Oude ambachten worden in stand gehouden door kennis en kunde via evenementen en workshops door te geven aan jong en oud.

6

Lokaal Voedsel Utrecht -samenwerkingsproject

Samen met LEADER Weidse Veenweiden hebben we (zakelijke) vraag en aanbod van  lokaal geproduceerd voedsel verbonden.

7

Drieluik REVU

De historie van het gebied rond de voormalige Zandbrinker molen is zichtbaar en  beleefbaar gemaakt door een kunstwerk in drie delen.

8

Moestuin op de Soester Eng

De gezamenlijke teelt van streekeigen groenten op de Soester Eng verbindt boeren en burgers en vergroot de kennis over voedselproductie.

9

1 Kilometer dijk

Het verhaal van de Langbroekerdijk -heden en verleden- is verteld en in beeld gebracht
door de bewoners zelf.

10

Holland Dichtbij

Via prachtige filmpjes kunnen recreanten en bewoners de historie van de Grebbelinie zelf ervaren.

11

Herenboerderij Nieuw Bureveld

Burgers zetten een coöperatieve boerderij op en zorgen samen met de boer voor lokale  voedselproductie.

12

Beleefboerderij Schalkwijk 

Beleving en beweging op de boerderij: bij Beleefboerderij Buiten kun je terecht voor sport,  recreatie, educatie en streekproducten.

13

De Kromme Rijn vertelt

Leer meer over de geschiedenis van de Kromme Rijnstreek via een interactieve  tentoonstelling, een VVV-inspiratiepunt en magazines.

14

Weet wat je eet! Buitengewone varkens

Verkenning: hoe kun je op circulaire wijze varkens houden en ook de korte voedselketen stimuleren?

15

Lekker Landschap Kromme Rijn

Landschapselementen krijgen meer waarde door het telen en verwerken van eetbare  planten en struiken.

16

Van koffiedik tot knolselderij

Een lesprogramma en onderzoek naar groenteteelt op substraat van oesterzwamteelt op  koffiedik geven afvalstromen een meerwaarde.

17

Turfweide Veenendaal

In dit nieuw aangelegde recreatie en natuurgebied wordt de geschiedenis van turfwinning  zichtbaar gemaakt in het landschap.

18

Dorpstuinderij Den Dolder – De Bloementuin

Op deze ontmoetingsplek vóór en dóór het dorp komen duurzame tuinbouw, lokale  voedselproductie en zorglandbouw samen.

19

Merkversterking Grebbelinie

Samenwerking in de regio om de Grebbelinie te promoten en gezamenlijke  arrangementen te ontwikkelen.

20

Voedselbosjes op schoolpleinen

Belevend leren op je eigen schoolplein: ontwikkeling van voedselbosjes en opstart van een  educatief programma.

21

Natuurschuur op Tuinpark Laakzijde

Burgerinitiatief: een zelf gebouwde natuurschuur wordt ontmoetingsplek en verbindende  factor tussen stad en platteland.

22

Graanmolen voor Utrechts graan

Met een graanmolen en schoningsmachine kan lokaal geteeld graan beter benut worden  voor humane consumptie.

23

Innovatief rijden op windkracht: Windwheeler

Met deze nieuw ontwikkelde fiets kun je heerlijk recreëren op de kracht van de wind.

24

Duurzame warmteopslag bij monumentale boerderij

Onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame energie bij een monumentale boerderij  via warmteopslag in lege mestkelder.

25

Pilot Fieldlab Wijkerbroek

Deze pilot onderzoekt de mogelijkheden en effecten van zonnepanelen boven een fruitboomgaard met peren.

26

Lokaal Loket voor zorg en welzijn: De Trossel

Dit dorpsnetwerk van burgers zorgt voor zorg, praktische hulp en sociale ondersteuning in Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

27

Ontmoetingsplek Buurthuiskamer De Oude Bieb

De oude bibliotheek in Achterveld is omgevormd tot een buurthuiskamer: een  ontmoetingsplek voor jong en oud.

28

Verbonden Buurt vermindert eenzaamheid

Via een buurtgerichte aanpak zetten buurtteams van vrijwilligers in op het signaleren en  verminderen van eenzaamheid.

29

Aandacht voor voortijdige schoolverlaters

De (dag)opvang van voortijdige schoolverlaters op de boerderij zorgt voor rust, veiligheid  en structuur bij deze jongeren.

30

Zeldert Werkt

Deze onderwijsplek op de boerderij helpt kinderen die zijn vastgelopen in het onderwijs weer op weg.

31

Maarsbergen voor elkaar

Dorpelingen realiseren samen een goed toegankelijke ontmoetingsplek en diverse activiteiten voor jong en oud.

32

De Droom van Schalkwijk

De Droom biedt een ‘thuis’ op het platteland aan jongeren met een verstandelijke  beperking en hun familie.

33

Beweeg- en Ontmoetingstuin Achterveld

Dorpsbewoners, scholen en lokale organisaties maken samen de openbare ruimte geschikt voor ontmoeten en bewegen.

34

Ons Dorpje Overeind

Dit voormalige boerenerf wordt getransformeerd tot een plek voor erfdelen, coöperatief  ondernemen, duurzaam wonen en kennisdelen.

35

Willemshoeve: samen van waarde

Herenboerderij Willemshoeve wordt een sociale pleisterplaats en kenniscentrum voor  mensen met dementie en hun naasten.

36

Bloeizone ’t Goy

Het Blue Zone concept zorgt voor verbinding in het dorp, meer bekendheid en een duurzame ontmoetingsplek.

© Copyright - LEADER Utrecht Oost