Heb je een projectidee?

Let op! Er kunnen op dit moment (2023) geen nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend. Eind 2023 komt er weer nieuw budget beschikbaar vanuit de EU en provincie. Je kunt uiteraard wel gewoon contact opnemen met de LEADER-coördinator om je idee voor te leggen. Dan bekijken we samen wat LEADER (of anderen) wellicht voor je kan betekenen.

Heb je een projectidee in het werkgebied van LEADER Utrecht Oost? Kijk eerst zelf of het bijdraagt aan onze thema’s en voldoet aan de selectiecriteria en de voorwaarden.
Is dat het geval? Dan kun je je idee aan ons voorleggen. Lees hier hoe dat gaat. 

  1. Neem contact op met de LEADER-coördinator in jouw regio. Deze kan een eerste inschatting maken van hoe kansrijk je idee is voor een bijdrage.
  2. Wordt het idee kansrijk geacht? Dan kun je het verder uitwerken via het startformulier en voorleggen aan de Plaatselijke Groep (PG).
  3. De Plaatselijke Groep (PG) doet op basis van het startformulier een informele screening. Daarbij wordt gekeken op welke wijze je projectidee bijdraagt aan de LEADER-doelstellingen in de LOS en de LEADER-kenmerken (zie Selectiecriteria). De PG brengt je eventueel ook in contact met nuttige partners in het netwerk.
  4. Na een positief advies van de PG, werk je vervolgens je idee uit tot een officieel projectplan en wordt de formele aanvraag ingediend bij het digitale loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Via de LEADER-coördinatoren kun je de benodigde formulieren verkrijgen. De LEADER-coördinator kan je hierbij begeleiden.
  5. Vervolgens wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst door de LAG (Lokale Actie Groep). Tegelijkertijd zullen de RVO en de provincie toetsen of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving (EU conformiteit).
  6. Als de aanvraag compleet is en akkoord wordt bevonden door LAG, RVO en provincie, ontvang je (maximaal 22 weken na stap 4) van de provincie Utrecht een subsidiebeschikking. Wanneer je de beschikking hebt ontvangen, kun je aan de slag met de uitvoering van je project!

Let op: Het indienen van een aanvraag kost nogal wat tijd en inspanning! De coördinatoren en de LAG zijn uiteraard beschikbaar voor ondersteuning, maar houdt rekening met een doorlooptijd van verschillende maanden voor het uitwerken, indienen en beoordelen van je plan.

Belangrijke data:

Stap 1 Projectidee voorleggen
Je kunt je projectidee voorleggen aan LEADER middels het Startformulier. De Plaatselijke Groepen (PG’s) die de eerste informele screening van aanvragen doen, komen drie á vier keer per jaar bijeen. Tijdens zo’n bijeenkomst maken zij een inschatting of een idee kans maakt op een financiële bijdrage van LEADER of niet.  Informeer bij de LEADER-coördinator wanneer de volgende vergadering is.

Let op: Omdat het einde van de LEADER-periode nadert, worden aanvragen vanaf heden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Neem bij een eventueel projectidee dus z.s.m. contact op met de LEADER-coördinator om de planning te bespreken!

Stap 2 Formele aanvraag indienen
Je kunt alleen een formele aanvraag indienen bij LEADER nadat je projectidee positief gescreend is door de PG. De formele aanvragen worden vervolgens getoetst door de LAG. Formulieren voor de formele aanvraag kun je opvragen bij de coördinator en hier inzien.