Over LEADER

Europees subsidieprogramma
LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling’. Het doel van LEADER is het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw.

20 LEADER gebieden in Nederland
In Nederland zijn twintig LEADER-gebieden. Op de website van het Netwerk Platteland (de organisatie die de LEADER-gebieden in Nederland ondersteunt) is een overzicht te zien. Ieder LEADER-gebied heeft zijn eigen doelstellingen.

Utrecht Oost
In Utrecht Oost werken we samen aan een vitaal platteland dat verbonden is met de stad. Zowel inwoners, organisaties, ondernemers als overheden kunnen bij LEADER een aanvraag voor subsidie indienen en een financiële bijdrage vragen voor hun project. Lees meer over het werkgebied van LEADER Utrecht Oost

We denken met je mee
De uitvoering van het LEADER programma is in handen van de Lokale Actie Groep (LAG) en twee Plaatselijke Groepen (PG’s). Dit zijn actieve en lokaal betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied. We denken graag met je mee!  Lees meer over LAG en PG’s.