WELKOM BIJ

LEADER UTRECHT OOST

Europees subsidieprogramma

LEADER Utrecht Oost is een Europees subsidieprogramma voor de ontwikkeling van het platteland. Het ondersteunt vernieuwende initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties in het oostelijk deel van de provincie Utrecht.

Heb jij een idee?

Heb je een vernieuwend idee voor het Utrechtse platteland? En sluit het aan bij de LEADER-doelen en criteria? Neem contact op met de LEADER-coördinator! Dan bekijken we samen wat LEADER wellicht voor je kan betekenen!  

LEADER projecten 2016-2022

Laat je inspireren!
Bekijk het overzicht LEADER-projecten in Utrecht Oost uit de periode 2016-2022. Let op: in de periode 2024-2027 gelden andere thema’s, zie hieronder. Projecten uit deze periode volgen binnenkort.

Heb jij een vernieuwend idee voor het platteland in Utrecht-Oost?

De drie hoofdthema’s voor de periode 2024-2027 zijn:

PIONIERS OP ERF EN LANDSCHAP

We ondersteunen pioniers die zich toeleggen op nieuwe verdienmodellen op en rondom het boerenerf, in de transitie naar een natuur-inclusieve, klimaat-adaptieve en duurzame vorm van landschapsbeheer en landschapsgebruik. Hierbij ook aandacht voor vernieuwende vormen van zorg, sociale cohesie en wonen.

IDENTITEIT VAN STREEK EN MENS

We ondersteunen vernieuwende initiatieven die de saamhorigheid en verbinding tussen mensen op het platteland versterken, maar ook tussen mens en gebied: innovatieve ideeën die het platteland – zowel het kenmerkende landschap als het culturele erfgoed – op de kaart zetten en beleefbaar maken, met aandacht voor gezondheid en duurzaamheid.

LOKALE EN GEZONDE VOEDSELECONOMIE

We ondersteunen innovaties rond de opschaling van een circulaire en lokale voedselketen, waarbij gezondheid van mens en systeem centraal staat. Hierbij aandacht voor het samenbrengen van vraag & aanbod én de verbinding van boer & burger door kennis te delen en nieuwe fysieke verbindingen te maken.

Bekijk het laatste nieuws

© Copyright - LEADER Utrecht Oost