Home

Welkom bij LEADER Utrecht Oost

LEADER Utrecht Oost is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling in het oostelijk deel van de provincie Utrecht.

We ondersteunen slimme ideeën die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen. De thema’s waar LEADER zich in Utrecht Oost op richt zijn: voedsel, educatie, recreatie en innovaties rond duurzame energie en de zorg voor elkaar . Let op: in 2021 en 2022 ligt de focus op de thema’s Recreatie en Innovaties rond duurzame energie

Lees hier meer informatie over de thema’s, selectiecriteria, voorwaarden en werkwijze voor een subsidieaanvraag bij LEADER. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, de meerwaarde voor de regio, samenwerking, bereidheid tot delen van kennis en haalbaarheid. Dit zijn voor LEADER belangrijke criteria.

Woon of werk je in de Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijnstreek of het Utrechtse deel van de Vallei en heb je een vernieuwend idee dat hier een impuls aan geeft? Heb je daar subsidie bij nodig en denk je dat het past bij LEADER? Neem dan contact op met één van de LEADER-coördinatoren! Dan bekijken we samen wat LEADER wellicht voor je kan betekenen!  

Bekijk hier onder onze explanimation en het filmpje:

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

© Copyright - LEADER Utrecht Oost