Home

Welkom bij LEADER Utrecht Oost

LEADER Utrecht Oost is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling in het oostelijk deel van de provincie Utrecht.

We ondersteunen slimme ideeën die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen. De thema’s waar LEADER zich in de periode 2016-2022 in Utrecht Oost op heeft gericht zijn: voedsel, educatie, recreatie en innovaties rond duurzame energie en de zorg voor elkaar. In de periode 2023-2027 komen er nieuwe hoofdthema’s, die worden in de 2e helft van 2023 bekend gemaakt (lees hier meer).

Vanwege de overgang naar de nieuwe LEADER-periode kun je nu (in 2023) even geen subsidie bij ons aanvragen. Eind 2023/ begin 2024 is dit wél weer mogelijk. Medio 2023 kun je meer informatie op onze site vinden over de thema’s, selectiecriteria, voorwaarden en werkwijze voor een subsidieaanvraag bij LEADER in de periode vanaf eind 2023 t/m 2027. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, de meerwaarde voor de regio, samenwerking, bereidheid tot delen van kennis en haalbaarheid. Dit zijn voor LEADER belangrijke criteria.

Woon of werk je op het platteland aan de oostkant van de provincie Utrecht en heb je een vernieuwend idee dat hier een impuls aan geeft? Heb je daar subsidie bij nodig en denk je dat het past bij LEADER? Neem dan contact op met de LEADER-coördinator! Dan bekijken we samen wat LEADER wellicht voor je kan betekenen!  

Bekijk hier onder onze explanimation en het filmpje met algemene uitleg en voorbeelden:

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Bekijk het laatste nieuws!

© Copyright - LEADER Utrecht Oost