Opstart LEADER 2023-2027

2023 is een overgangsjaar waarin we de LEADER-periode 2016-2022 afronden en de nieuwe periode opstarten. In 2023 start namelijk een nieuwe programma-periode, die loopt t/m 2027. Voor deze nieuwe periode is het gebied gevraagd om een nieuwe ‘Lokale OntwikkelingsStrategie’ (LOS) op te stellen.

Het gebied is dus aan zet om te bepalen waar LEADER in Utrecht Oost in de periode 2023-2027 op in zou moeten zetten (uiteraard binnen de kaders die vanuit EU, Rijk en provincie gesteld zijn).

Er zijn in de periode november 2022 – april 2023 diverse bijeenkomsten en online raadplegingen geweest om de nieuwe thema’s voor de periode 2023-2027 te bepalen. Deze zijn verwerkt in de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) LEADER Utrecht Oost. welke eind april is ingediend bij de provincie Utrecht. We verwachten medio september uitsluitsel te krijgen van de provincie.

De uitvoering van de nieuwe LEADER-periode kan dan waarschijnlijk in de 2e helft van 2023 starten.

Het LEADER werkgebied in 2023-2027:

Gezocht: meedenkers en aanjagers!

Bij een nieuwe LEADER-periode horen nieuwe doelstellingen en ook een nieuwe samenstelling van de LEADER-groep, ofwel de LAG: Lokale Actie Groep. Deze groep geeft uitvoering aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie en denkt onder andere mee met de initiatieven. We zoeken nog enkele LAG-leden. Lijkt dit je wat? Kijk dan hier voor meer informatie.

Neem contact op met onze coördinator als je je wil aanmelden of meer wil weten.