Opstart LEADER 2024-2027

2023 (en begin 2024) is een overgangsjaar waarin we de LEADER-periode 2016-2022 afronden en de nieuwe periode opstarten. In 2024 start namelijk een nieuwe programma-periode, die loopt t/m 2027. Voor deze nieuwe periode is het gebied gevraagd om een nieuwe ‘Lokale OntwikkelingsStrategie’ (LOS) op te stellen.

Het gebied heeft bepaald waar LEADER in Utrecht Oost in de periode 2024-2027 op in zou moeten zetten (uiteraard binnen de kaders die vanuit EU, Rijk en provincie gesteld zijn). Er zijn in de periode november 2022 – april 2023 diverse bijeenkomsten en online raadplegingen geweest om de nieuwe thema’s voor de periode 2024-2027 te bepalen. Deze zijn verwerkt in de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) LEADER Utrecht Oost.

In september 2023 is de nieuwe LOS goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Klik hier voor de nieuwe LOS.

Op dit moment worden de werkprocessen ingeregeld met de nieuwe LAG, provincie en RVO. Waarschijnlijk kan in voorjaar 2024 weer subsidie worden aangevraagd voor projecten bij LEADER Utrecht Oost.