LEADER aanvragen 2020

LEADER aanvragen 2020

2020 laatste jaar voor aanvragen subsidie LEADER!

2020 is het laatste jaar dat er nog aanvragen kunnen worden ingediend voor een financiële bijdrage van LEADER. Het subsidieprogramma LEADER zoekt slimme ideeën in (de provincie) Utrecht Oost die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen, die bijdragen aan het versterken van de ontwikkeling van het platteland en duurzame landbouw stimuleren. Initiatieven in het landelijk gebied en de omliggende stedelijke gebieden in het oosten van de provincie Utrecht kunnen tot en met 2020 hun aanvragen hiervoor indienen.

Contact met LEADER

Heb je een innovatief project dat een impuls geeft aan het platteland? Met als thema voedsel, educatie, recreatie of innovatie? Heb je daar een financiële bijdrage voor nodig en denk je dat je in aanmerking komt voor een LEADER-subsidie? Het aanvragen van een subsidie bij LEADER kan tot en met 2020! Neem contact op met één van de LEADER-coördinatoren.

LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan een financiële bijdrage bij LEADER worden aangevraagd.

 

© Copyright - LEADER Utrecht Oost