LEADER Utrecht Oost

LEADER gaat door in 2021 en 2022!

De LEADER periode is verlengd!

Eigenlijk zou 2020 het laatste jaar zijn dat er aanvragen ingediend konden worden in de huidige LEADER-periode (20216-2020). Omdat de contouren van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) nog niet bekend zijn, is landelijk besloten de LEADER periode te verlengen met twee jaar. Dit is een zogenaamde transitieperiode, ofwel POP3+.

Deze verlenging houdt in dat LEADER in Oost-Utrecht in 2021 en 2022 op dezelfde manier wordt voortgezet als voorgaande jaren. Indienen van een LEADER aanvraag kan dus nog tot en met 31 december 2022 (zolang er nog budget is).

Informatie over de doelstellingen, criteria en werkwijze om subsidie aan te vragen, is op deze website te vinden.
Deadlines om een formele aanvraag in te dienen zijn in 2021: 15 april, 15 juni, 15 september en 15 november.
Een formele aanvraag kan ingediend worden zodra het projectidee is besproken en positief is beoordeeld door de Plaatselijke LEADER-groep.

Heb je een projectidee, neem dan contact op met onze coördinatoren! Zij kunnen je helpen bij dit aanvraagproces.

© Copyright - LEADER Utrecht Oost