Terugblik LEADER Café “Verzilver de kracht van initiatieven van onderaf”

Op 18 februari 2021 vond het online LEADER-Café plaats rond het thema “Verzilver de kracht van initiatieven van onderaf”.
Met 38 deelnemers was het een interessant en goedbezocht café, met inspirerende voorbeelden en tips voor zowel gemeenten als initiatiefnemers!

Drie initiatiefnemers van vernieuwende projecten op het platteland vertelden over hun initiatief en ook hoe ze daarbij met de gemeente hebben samengewerkt.
Vanuit NMU reikte Tim Bulters de gemeenten een idee aan om door middel van het inzetten van eigen grond bij te dragen aan meer kringlooplandbouw. Een voorbeeld van hoe gemeenten ook op een andere manier dan met subsidies kunnen bijdragen aan een nieuwe ontwikkeling.
Wethouder Maks van Middelkoop van gemeente Vijfheerenlanden vertelde dat de gemeente graag initiatieven van onderop steunt en ook op zoek is naar andere manieren van ondersteuning dan alleen met geld.

Gespreksleider Job van Amerom concludeerde aan het eind van de avond dat het zoeken van samenwerking met gemeenten, organisaties en andere ondernemers bij de ontwikkeling van je initiatief je écht verder brengt. Het vraagt inspanning maar het levert in de uitvoering veel op. Maak daarbij ook gebruik van de meedenkkracht van bijvoorbeeld de LEADER Aanjaaggroep, van het programmabureau Utrecht-West, de plattelandscoaches en andere organisaties zoals KNHM en NMU. Ook met kleine stappen kunnen we veel bereiken!

Op de website van LEADER Weidse Veenweiden is een uitgebreid verslag van dit online LEADER-café te vinden.