Wie is LEADER? 

Lokale Actie Groep (LAG)
De uitvoering van LEADER in Utrecht Oost is in handen van de Lokale Actie Groep (LAG): een groep actieve en betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied. De LAG is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van LEADER-aanvragen. De LAG heeft ook een aanjagende en verbindende rol: zij functioneren als actieve en aanjagende streeknetwerken en sporen initiatieven op. Leden van de LAG denken graag met je mee over jouw projectidee!

De leden van de LAG zijn gevraagd vanwege hun deskundigheid, professionaliteit en netwerk. Zij nemen deel op persoonlijke titel. In de LAG zitten personen met veel kennis en nuttige contacten en daar kan een initiatiefnemer handig gebruik van maken. Bijvoorbeeld door via het contactennetwerk in verbinding te komen met een goede samenwerkingspartner.

Leden van de LAG LEADER Utrecht Oost:

 • Ruud van Bennekom (voorzitter)
 • Petra Doornenbal (vice-voorzitter)
 • Michelle Booij Smid
 • Wilhelm Bos
 • Martijn van Dijk (niet op de foto)
 • Walter Jaaltink
 • Miriam de Jong
 • Huub van der Maat
 • Lisanne Oskam
 • Stefan Poelman
 • Robbert Schuurmans
 • Gert Jan Zwolsman (niet op de foto)

Adviserende LAG-leden
Er zijn twee adviserende LAG-leden, zonder stemrecht: Sander de Bruin (namens provincie Utrecht) en Houkje Hibma (namens penvoerder gemeente Amersfoort) (niet op de foto).

Agendaleden
Vanuit iedere gemeente in het LEADER-gebied en de twee waterschappen (Vallei en Veluwe en HDSR) is een contactpersoon (ambtelijk) als agendalid aangesloten bij de LAG.

LEADER-coördinator
De LAG wordt bij de uitvoering van het LEADER programma begeleid door een coördinator. Deze begeleiding is noodzakelijk voor praktische uitvoering, monitoring en evaluatie van het programma. Maike van der Maat is de coördinator van LEADER Utrecht Oost.

LEADER Netwerk
LEADER beschikt ook over een groot netwerk van meedenkers die je kunt raadplegen. Meer info volgt.