Wie is LEADER? 

Lokale Actie Groep (LAG)
De uitvoering van LEADER in Utrecht Oost is in handen van de Lokale Actie Groep (LAG): een groep actieve en betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied. De LAG is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van LEADER-aanvragen. Ze is daarvoor door de provincie Utrecht ingesteld als adviescommissie van het college van Gedeputeerde Staten.

Plaatselijke Groepen (PG’s)
Binnen LEADER Utrecht Oost wordt gewerkt met een LAG en daarnaast twee onderliggende Plaatselijke Groepen (PG’s): één groep in de Vallei en één groep in Heuvelrug & Kromme Rijn. Waar de LAG vooral verantwoordelijk is voor de uitvoering en besluitvorming, hebben de PG’s vooral een aanjagende en verbindende rol: zij functioneren als actieve en aanjagende streeknetwerken en sporen initiatieven op. Leden van de PG denken graag met je mee!

Leden LAG en PG’s
De leden van de LAG en de PG’s zijn gevraagd vanwege hun deskundigheid, professionaliteit en netwerk. Zij nemen deel op persoonlijke titel. In de LAG en PG’s zitten personen met veel kennis en nuttige contacten en daar kan een initiatiefnemer handig gebruik van maken. Bijvoorbeeld door via het contactennetwerk in verbinding te komen met een goede samenwerkingspartner.

De LAG en de Plaatselijke Groepen worden bij de uitvoering van het LEADER programma begeleid door twee coördinatoren. Deze begeleiding is noodzakelijk voor praktische uitvoering, monitoring en evaluatie van het programma.

Leden LAG in de periode 2016-2022: Ruud van Bennekom (voorzitter), Petra Doornenbal (vice-voorzitter), Huub van der Maat, Cor Holtackers, Herman Wierenga, Martijn van Dijk, Henk Davelaar, Ruud Waltman.

Let op: bovenstaande informatie heeft betrekking op de periode 2016-2022. Eind 2023 volgt info over de nieuwe periode 2023-2027.