Wie is LEADER? 

Lokale Actie Groep (LAG)
De uitvoering van LEADER in Utrecht Oost is in handen van de Lokale Actie Groep (LAG): een groep actieve en betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied. De LAG is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van LEADER-aanvragen.

De LAG heeft ook een aanjagende en verbindende rol: zij functioneren als actieve en aanjagende streeknetwerken en sporen initiatieven op. Leden van de LAG denken graag met je mee over jouw projectidee!

De leden van de LAG zijn gevraagd vanwege hun deskundigheid, professionaliteit en netwerk. Zij nemen deel op persoonlijke titel. In de LAG zitten personen met veel kennis en nuttige contacten en daar kan een initiatiefnemer handig gebruik van maken. Bijvoorbeeld door via het contactennetwerk in verbinding te komen met een goede samenwerkingspartner.

De LAG wordt bij de uitvoering van het LEADER programma begeleid door een coördinator. Deze begeleiding is noodzakelijk voor praktische uitvoering, monitoring en evaluatie van het programma.

Leden van de LAG LEADER Utrecht Oost 2023-2027:
Ruud van Bennekom (voorzitter)
Petra Doornenbal (vice-voorzitter)
Michelle Booij Smid
Wilhelm Bos
Martijn van Dijk
Walter Jaaltink
Miriam de Jong
Huub van der Maat
Lisanne Oskam
Stefan Poelman
Robbert Schuurmans
Gert Jan Zwolsman
Houkje Hibma (adviserend LAG-lid namens de penvoerder gemeente Amersfoort)
Sander de Bruin (adviserend LAG-lid namens provincie Utrecht)

Vanuit iedere gemeente is een contactpersoon (ambtelijk) als agendalid aangesloten bij de LAG.

LEADER Netwerk
LEADER beschikt ook over een groot netwerk van meedenkers die je kunt raadplegen. Meer info volgt.