Enquête: wat vind jij van LEADER Utrecht Oost?

In de provincie Utrecht wordt er in twee gebieden met de LEADER-aanpak gewerkt: ons eigen gebied Utrecht Oost en het gebied Weidse Veenweiden (Utrecht-West). In beide gebieden startte het huidige programma in 2015 met het opstellen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). In 2016 startte in elk gebied een Lokale Actie Groep (LAG) met het uitvoeren van de LOS. In Weidse Veenweiden heet de LEADER-groep de Aanjaaggroep, in Utrecht Oost is er een LAG maar ook twee Plaatselijke Groepen (PG’s).

In de afgelopen jaren zijn er in beide gebieden samen 45 projecten uitgevoerd of nog in uitvoering (16 in Weidse Veenweiden en 29 in Utrecht Oost). Ook hebben we samen een samenwerkingsproject: Lokaal Voedsel Utrecht. We hebben in elk gebied apart maar ook samen allerlei bijeenkomsten georganiseerd zoals de LEADER-cafés en excursies en we hebben via nieuwsbrieven, onze website en social media hierover gecommuniceerd.

Na bijna zes jaar uitvoering kijken we dit najaar met alle betrokkenen en geïnteresseerden terug op deze uitvoering zodat we daarvan kunnen leren voor de nieuwe LEADER-periode die in 2023 van start gaat. Daarom horen we ook graag jouw ervaringen met LEADER in jouw gebied! We willen je daarom vragen om mee te werken aan een enquête.

>  Je kunt de enquête invullen via deze link: Enquête evaluatie LEADER in Utrecht. <

Deze enquête wordt verspreid in beide Utrechtse LEADER-gebieden: Utrecht Oost en Weidse Veenweiden (Utrecht-West). De enquête bestaat uit meerkeuzevragen (soms zijn meerdere antwoorden mogelijk) en uit een aantal open vragen, waarbij je wat meer toelichting kunt geven. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Graag ontvangen we je reactie voor 10 december 2021.

Als je liever de vragen beantwoordt in een vraaggesprek, dat kan ook! Neem dan contact op met:
Maike van der Maat (06 – 232 852 25) – coördinator Utrecht Oost
Marianne Breedijk (06 – 225 663 81) – coördinator Weidse Veenweiden
Als je de enquête wel in wil vullen maar het niet lukt voor 10 december, laat het ons dan even weten?

Alle antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt.

Dank alvast voor je medewerking!

N.B. ben je tot dusver weinig of niet betrokken geweest bij LEADER, maar wil je wél meedenken over de nieuwe periode? Laat het ons dan weten!

© Copyright - LEADER Utrecht Oost