Nieuwe brochure LEADER en Landbouw

Tijdens de landelijke LEADER dag op 21 oktober jl. werd de nieuwe LEADER brochure overhandigd aan Annemiek Hautvast, programma-directeur GLB/NSP. Deze brochure bevat een selectie van 27 mooie en inspirerende projecten uit de 20 LEADER-gebieden in Nederland en hebben allemaal een link met de land- en tuinbouw.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, schrijft in zijn voorwoord:
Deze brochure benadrukt wat LEADER voor de landbouw kan betekenen. Daarbij staat het betrekken van burgers centraal. Cruciaal in  deze tijd, waarin de landbouw in Nederland verder onder druk is komen te staan. De projecten in deze brochure geven die verbinding tussen boer en burger mooi weer. Het blijven aangaan van die verbinding blijft hard nodig, om zo te laten zien wat voor moois de sector allemaal te bieden heeft, ook voor de toekomst!

Naast de inspiratie van de projecten, wordt er in de brochure ook algemene uitleg gegeven over LEADER en wordt er vooruitgekeken naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waar LEADER onderdeel van is.

De folder is te bekijken via deze link: https://bit.ly/3GL674M.