Terugblik Expeditie LEADER naar Zeldert Werkt en Windwheeler 5 september j.l.

Op maandagavond 5 september ging de Expeditie LEADER naar Hoogland. Op het melkveebedrijf van Marian en Werner Melissen konden we een kijkje nemen bij twee LEADER-projecten: hun eigen project ‘Zeldert Werkt’ en het project ‘Windwheeler’.

Voordat de Expeditie begon, konden de liefhebbers een proefrit maken op de Windwheeler. Daar werd door vrijwel iedereen gebruik van gemaakt. Alhoewel er bijna geen wind stond, en er dus niet echt op de wind ‘gewheeld’ kon worden, kon de Windwheeler wel als elektrische fiets gebruikt worden (met de energie die al eerder opgewerkt was). Een bijzondere ervaring om je met deze imposante ligfiets door het verkeer te begeven!

Na de proefritten vertelde coördinator Maike van der Maat eerst kort iets over LEADER. Vervolgens was het woord aan Marian Melissen. Zij vertelde enthousiast over haar project Zeldert Werkt: wat het initiatief inhoudt (een rustige educatieve plek bieden aan kinderen van 8 t/m 13 jaar die zijn uitgevallen op school of dreigen uit te vallen, met als doel ze weer te laten instromen op school), waarom ze hier mee gestart is (omdat een boerenerf een geschiktere plek kan zijn voor deze doelgroep dan de schoolomgeving en er op de boerderij ook meer ruimte is voor persoonlijke aandacht), en hoe ze dan te werk gaat. Mede met ondersteuning van LEADER en de gemeente Amersfoort is een ruimte op de boerderij ingericht waar de kinderen les kunnen krijgen (inclusief digibord waarmee het schoolprogramma ook gevolgd kan worden). Ook is er een werkplaats gemaakt waar kinderen lekker met hun handen aan de slag kunnen gaan. Tevens is er een ruimte waar de kinderen tot rust kunnen komen. Samen met de klussen die de kinderen op de boerderij kunnen doen (meehelpen van de boer en boerin) wordt er op deze manier een heel gevarieerd en persoonlijk programma geboden. Marian gaf ook aan dat ze het aantal kinderen om die reden ook niet te groot wil maken, omdat persoonlijke aandacht bij haar ‘schoolboerderij’ hoog in het vaandel staat.

Na de rondleiding door de gebouwen van Zeldert Werkt, was het woord aan Frank Stoter. Hij is de uitvinder van de Windwheeler. Dit een innovatief voertuig dat kan rijden op windkracht en tegelijkertijd energie opwekt. Bij tegenwind (of als er geen wind is) krijg je net als bij een elektrische fiets trapondersteuning. Als er wél wind staat, gaat de Windwheeler maximaal 25 km/uur, zoals de wet vereist om het voertuig als fiets op de openbare weg toe te laten. De Windwheeler wordt dan regeneratief geremd, zodat de energie wordt opgeslagen. Hoe dat precies werkt, kun je op de website van Frank lezen en bekijken: windwheeler.com. Binnen het LEADER-project ontwikkelt Frank 6 Windwheelers. Deze zijn bedoeld voor recreatief gebruik. De Windwheeler is namelijk vanwege zijn omvang niet echt geschikt als stadsfiets op smalle fietspaden. Op de bredere polderwegen waar veel wind staat (zoals in Eemland) komt de Windwheeler echter heel goed tot z’n recht. Als er veel interesse is, kan Frank grotere oplagen gaan ontwikkelen.

Wil je meer weten over beide projecten of de filmpjes bekijken die gemaakt zijn, bezoek dan de projectenpagina’s van Zeldert Werkt en Windwheeler.