Terugblik Expeditie LEADER naar Lekker Landschap Kromme Rijn

Op een tropische woensdagavond in augustus bezocht een twintigtal geïnteresseerden het project Lekker Landschap Kromme Rijn. In dit project wordt geëxperimenteerd met een mogelijk verdienmodel voor biodiversiteit. Op de locatie aan de Gooijerdijk in Langbroek vertelden de Joyce en Hanneke (beiden deelnemer aan de pilot) samen met projectleider/ landschapscoördinator Walter Jaaltink over hun ervaringen tot dusver. In het kader van het LEADER-project onderzoeken ze welke (houdbare) producten gemaakt kunnen worden van eetbare planten, die geteeld worden in nieuwe of bestaande landschapselementen. Hanneke oogst hierbij uit het bestaande natuurgebied waarvan zij eigenaar is, terwijl buurvrouw Joyce een voedselbos heeft aangelegd. De dames gaven aan dat een ‘ingericht’ gebied (waarbij dus vooraf een ontwerp is gemaakt en planten bewust op een bepaalde plek zijn neergezet)  voor dit project praktischer werkt dan een natuurterrein waar soorten willekeurig door elkaar staan. Voor het verder verwerken van de planten en kruiden, is het namelijk nodig om de soorten strikt gescheiden te kunnen oogsten.

Tijdens de rondleiding over het terrein van Hanneke en het voedselbos van Joyce, werd ook nog een bezoekje gebracht aan de droogruimte van Joyce. Op rekken worden de geoogste planten en kruiden gedroogd. Indien nodig kan met een kacheltje nog een extra ‘tik’ worden gegeven aan het droogproces. Hanneke werkt met droognetten, die in de nok van haar schuur opgehangen kunnen worden. De wijze waarop gedroogd wordt, komt best nauw, zo hebben de dames inmiddels ervaren. Het was best even zoeken naar het meest geschikte droogproces.

Walter, Hanneke en Joyce gaven aan dat ze dankzij de steun van LEADER, veel externe expertise hebben kunnen inschakelen, zowel op het gebied van teelt, oogst, productontwikkeling, verwerking als vermarkting. Daardoor hebben ze in korte tijd veel kunnen leren. Joyce gaf aan: “productontwikkeling is echt een vak apart!” Het is ook nog zoeken naar de verhouding kosten/tijd en baten. Maar dat hoort ook bij een pilot! Bovendien vinden Joyce en Hanneke dat er niet alleen naar geld gekeken moet worden, maar zeker ook naar de meerwaarde die de landschapselementen bieden voor de natuur!

Na de rondleiding was het tijd om de producten te proeven. De aanwezigen konden genieten van drinkbouillon “De oppepper”, kruidenhoning “De zoete inval” en specerijenmix “De smaakmaker”. Na het proeven kon men hun mening hierover geven. Die info wordt weer meegenomen bij de doorontwikkeling van de producten.

Tijdens de Expeditie op deze locatie was er vooral aandacht voor gedroogde producten (kruiden). Maar op andere locaties in de Kromme Rijnstreek wordt ook geëxperimenteerd met andere landschapselementen en producten, zoals fruit(bomen). De combinatie van planten en bomen is wel een hele interessante, zeker voor voedselbossen in ontwikkeling, omdat er van jong aangeplante bomen in de beginjaren nog weinig oogst te verwachten is, terwijl er van de planten en kruiden wel al snel geoogst kan worden. Joyce heeft inmiddels ook een verwerkingsruimte in Wijk bij Duurstede. Wellicht kan zij in de toekomst dus ook producten van derden gaan verwerken.

Walter vertelde dat de info die wordt opgedaan in dit project, open-source beschikbaar komt voor anderen. Algemene info komt te staan op de website www.lekkerlandschap.nl. En wil je nu al specifieke informatie, neem dan gerust contact op via lekkerlandschap@gmail.com,