Kom met je idee!

We hebben er even op moeten wachten, maar inmiddels is het (bijna) zover: vanaf 1 juli kunnen er weer projectideeën worden voorgelegd aan LEADER Utrecht Oost! Heb je een vernieuwend idee voor het platteland of de dorpen in Utrecht Oost, dat bijdraagt aan de doelstellingen en voldoet aan de LEADER-criteria, dan komt dat wellicht in aanmerking voor subsidie. Laat het ons weten!

Hoofdthema’s waar een project aan moet bijdragen, zijn: 1. Pioniers op erf en landschap, 2. Identiteit van streek en mens en 3. Lokale en gezonde voedseleconomie. Een toelichting is te vinden in paragraaf 3.2 van de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS). Verder moeten projecten voldoen aan de LEADER-criteria: Bottom-up en gebiedsgericht, innovatief, samenwerking, integraal en overdraagbaar. Kijk hier voor meer info over de selectiecriteria.

Er kan subsidie worden aangevraagd t/m eind 2027, zolang er nog geld in de pot zit (op=op). Er is 1,48 miljoen euro LEADER-subsidie beschikbaar voor Utrecht Oost. Een project kan maximaal 50 % subsidie krijgen, met een ondergrens van € 25.000 en een bovengrens van € 100.000. Projecten moeten dus een minimale begroting van € 50.000 hebben.

Heb je een idee dat voldoet aan de selectiecriteria en voorwaarden? Neem dan contact op met de LEADER-coördinator. Dan kunnen we samen verkennen of het idee voldoende aansluit bij de doelen. Zo ja, dan kun je je idee voorleggen aan de LAG. Dit doe je met het ingevulde “Startformulier” (of een eigen plan) en een pitch aan de gehele LAG. De allereerste pitchmogelijkheid is op woensdagavond 11 september (locatie volgt). Startformulieren kunnen bij de coördinator worden aangeleverd tot uiterlijk 26 augustus. Er zijn dit najaar nog twee andere pitchmomenten: 7 oktober en 2 december.

Kijk hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure en deadlines. De LAG (lokale LEADER-groep) denkt graag met je mee en de coördinator is beschikbaar om je te helpen met het indienen van de subsidieaanvraag.

© Copyright - LEADER Utrecht Oost