15 april 2024: Expeditie LEADER naar Tuinpark Laakzijde

Vanuit LEADER Utrecht-Oost organiseren we excursies naar LEADER-projecten die in uitvoering zijn of al zijn afgerond. We doen dit onder de naam ‘Expeditie LEADER’. Tijdens de expeditie laten de initiatiefnemers het project zien, vertellen ze erover en kun je ook meer te weten komen over hoe ze het hebben aangepakt. Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen en om handige tips te krijgen!

Op maandagavond 15 april gaan we op Expeditie naar het project Natuurschuur op Tuinpark Laakzijde in Amersfoort. Mede dankzij de financiële steun van LEADER is op Tuinpark Laakzijde een natuurschuur gerealiseerd waarin alle betrokken partijen samen kunnen komen.

Tuinpark Laakzijde is een duurzaam voedselpark van 2,7 hectare aan de rand van Amersfoort Vathorst, op de grens van stad en platteland. Op de locatie zijn diverse initiatieven: een voedselbos, moestuinen, stadslandbouw, zorgboerderij en leer-werkbedrijf en een theehuis. Deze initiatieven vinden elkaar op een gemeenschappelijk semi-openbaar erf, welke beheerd wordt door Stichting Tuinpark Laakzijde. Kijk voor meer info op www.laakzijde.nl.

De samenwerkende organisaties en vele vrijwilligers hebben op dit erf een natuurschuur neergezet. In de schuur komen de verschillende initiatieven van het Tuinpark samen en faciliteren zij ontmoeting, educatie (middels leren en doen in de natuur) en zorg voor en met elkaar. Het biedt wijkbewoners en organisaties de mogelijkheid om hier mooie activiteiten te organiseren en actieve verbinding met het platteland te leggen. De schuur is samen met bewoners en organisaties uit de wijk gebouwd (onder deskundige begeleiding). Zo is er een schuur gerealiseerd ván en vóór de wijk.

De Expeditie naar dit project is op maandagavond 15 april en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). 

Programma:
Vanaf 19.15 uur:      Inloop op de locatie
19.30 uur:                 Start Expeditie
* Welkom en beknopte uitleg over LEADER
* Rondleiding en uitleg over het project. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen aan de initiatiefnemers van dit project.
Circa 21.00 uur:      Afsluiting Expeditie LEADER en gelegenheid om na te praten.

Deelname is gratis, aanmelden is wel verplicht. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar de LEADER-coördinator. Na aanmelding krijg je meer informatie over adres, route en parkeren.

© Copyright - LEADER Utrecht Oost