Gezocht: nieuwe leden voor LEADER-groep (LAG)

Eind 2023 start een nieuwe LEADER-periode, die loopt tot en met 2027. LEADER ondersteunt innovatie op het platteland door initiatieven aan te jagen en/of subsidie toe te kennen. Voor de nieuwe periode (2023-2027) zoekt LEADER Utrecht-Oost meedenkers, aanjagers en verbinders – het liefst alles in één! Mensen dus die boeren, burgers en buitenlui willen verbinden en zitting willen nemen in de Lokale Actie Groep (LAG) – het plaatselijke bestuur van LEADER. We zijn nog specifiek op zoek naar iemand uit de regio Veenendaal/ Rhenen.

  • Je hebt een brede belangstelling voor plattelandsontwikkeling.
  • Je woont, werkt en/of bent betrokken bij het platteland in de gemeenten Veenendaal of Rhenen.
  • Je bent deskundig op (één van) de thema’s recreatie, educatie, streekidentiteit, innovatie, circulaire economie, nieuwe verdienmodellen.
  • Je hebt een uitgebreid netwerk in het (buiten)gebied.
  • Je bent initiatiefrijk en hebt een “schouders-eronder-mentaliteit”
  • Je bent in staat overstijgend en innovatief te denken
  • Je bent bereid je in te zetten en tijd vrij te maken voor circa 4 tot 8 uur in de maand, met pieken en dalen*. *Mensen die niet beroepshalve kunnen deelnemen, kunnen in aanmerking komen voor een vacatievergoeding.

Heb je interesse en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met de LEADER-coördinator.