Oude varkensschuur wordt veilige groeiplek

Het is een toenemend knelpunt: kinderen met complexe problematiek moeten hun school noodgedwongen verlaten en kunnen nergens anders terecht. Het doel van dit LEADER project is om een voormalige varkensschuur om te bouwen tot activiteitenruimte gericht op deze groep kinderen, zodat zij wél een plekje krijgen!

Ook bij de bestaande zorgaanbieders, zowel instellingen als zorgboerderijen, zijn deze kinderen vaak niet te handhaven omdat hun gedrag de groep te veel verstoort en conflicten oproept. Meestal is er een combinatie van verstandelijke beperkingen, autisme, ADHD, moeilijke thuissituatie, etc. De situatie is soms tijdelijk, bijvoorbeeld door een stressvolle situatie thuis. Het kan ook meer structureel zijn.

Veiligheid en rust
Zorgboerderij De Groote Fliert in Renswoude kan een veilige en rustige plek bieden voor deze specifieke groep. Het meewerken op de boerderij kan rust en zelfvertrouwen geven. Toch blijft het een knelpunt dat deze kinderen vaak niet in de reguliere groepen passen en soms een eigen, meer afgezonderde plek nodig hebben. Mede dankzij de bijdrage vanuit LEADER kan een eigen plek gerealiseerd worden op de zorgboerderij voor deze doelgroep.  De bestaande samenwerking met scholen, gemeenten en instellingen kan daardoor worden uitgebouwd. Dit heeft een brede meerwaarde in te streek.

Status: Afgerond
Subsidie EU: € 31.000
Subsidie andere overheden:
€ 31.000 (gemeenten Renswoude, Woudenberg en Veenendaal en provincie Utrecht)
Meer info: www.degrootefliert.nl. Of bekijk de video over dit project:

© Copyright - LEADER Utrecht Oost