Het verhaal van de Langbroekerdijk

De Langbroekerwetering loopt van Overlangbroek naar Odijk en ligt op de grens van de Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. Naast deze wetering ligt de Langbroekerdijk. In dit project wordt ingezoomd op één kilometer van deze weg: van de brug bij kasteel Sterkenburg tot de brug bij de ingang naar landgoed Beverweerd. En dan zover je kunt zien.

Verhalen uit het gebied
Onder leiding van stichting De Brede Kijk (een initiatief van bewoners) zijn een aantal zaken ontwikkeld die het verhaal vertellen van dit gebied. Verhalen van bewoners en gebruikers: karakteristieke boeren, adel en landgoedeigenaren, burgers en buitenlui. En vanuit verschillende perspectieven zoals bijvoorbeeld economie, geschiedenis, religie, ontstaan van het landschap, archeologische vondsten, landschapsbeheer, landbouw, waterbeheer en natuurontwikkeling.

De verhalen zijn verwerkt in een documentaire (in samenwerking met RTV Utrecht) en een interactieve website met podcast. Zo kan al deze informatie worden bewaard voor het nageslacht. De verzamelde info wordt ook gebruikt in enkele educatieprojecten voor basisscholen. En voor de ontwikkeling van een toeristisch infopunt. Voor een dergelijk infopunt is tijdens het project een plan van aanpak en ontwerp gemaakt.

De documentaire, podcasts en andere info over het project zijn te vinden op 1kmdijk.nl/.