Bloeizone ’t Goy

Inwoners van ’t Goy (in de gemeente Houten) willen hun dorp transformeren naar een echte “Bloei zone”. Dit concept is afgeleid van de internationaal bekende ‘Blue Zone’s’.

Dorpshuis als Bloei Centrum
In het kader van het LEADER-project wordt onder andere het bestaande en gedateerde dorpshuis verbouwd en verduurzaamd tot een moderne & inspirerende ontmoetingsplek annex dorpshart annex ‘Bloei Centrum’. Het dorpshuis wordt daarmee het centrum van het Bloei Zone project: dé plek waar je activiteiten kunt doen die passen in een gezond & sociaal leven en daarnaast ook zowel privé als zakelijk je gezonde netwerk kunt vergroten.

Bloei Pad
Verder wordt ook een Bloei Pad gerealiseerd: een wandelpad waarmee de twee dorpskernen verbonden worden en de onze Bloei Zone gedachten interactief onder de aandacht gebracht kunnen worden. Dit gebeurt o.a. door de vijf pijlers van de Bloei Zone uit te lichten:

  • Lokaal: onder andere een boerderij automaat met streekproducten;
  • Recreatie: sport en recreatie, buiten fitness;
  • Eigenheid: informatie over historische highlights zoals landgoed Wickenburgh, Kasteel ten Goye, Kerk en oorlogsmonument;
  • Vereniging: bankjes voor ontmoetingen en natuurlijk het dorpshuis zelf waar alles samenkomt;
  • Duurzaamheid: uitleg en inspiratie over duurzaamheidsinitiatieven.

Zelf doen en verbinden
De activiteiten worden zoveel mogelijk opgepakt door de dorpelingen zelf: er worden daartoe werkgroepen met vrijwilligers samengesteld. Op die manier is de betrokkenheid groot en wordt de Bloei Zone gedachte door zoveel mogelijk mensen gevoeld, beleefd en gedeeld. Er wordt daarnaast ook ‘buurtverbinder’ ingezet die naast het begeleiden en uitbreiden van de dorpsactiviteiten ook zal inzetten op het uitbreiden van het professionele netwerk (gelinkt aan het werken met Blue zone/positieve gezondheid).

Het Bloei Zone Project zorgt verder voor naamsbekendheid en beklijving bij de dorpsgenoten. Zodat wat nu alleen nog maar en logo is echt een begrip gaat worden binnen de gemeente. Een leefstijl, beleving en verbinding voor heel de Gemeente Houten, maar vooral ook dorpsbewoners van t Goy!

Status: in uitvoering
Aangevraagde s
ubsidie EU: € 75.000
Aangevraagde subsidie andere overheden:
€ 75.000 (gemeente Houten en provincie Utrecht)
Meer info: op de website van Mooi ’t Goy