Ontwikkeling Willemshoeve: Samen van Waarde

De Herenboerderij Willemshoeve in Soest produceert niet alleen voedsel voor de leden van haar coöperatie, maar wil op deze bijzondere plek ook ruimte gaan bieden aan voor dagopvang voor mensen met dementie, én aan hun familie en hun professionele zorgverleners (zoals arts, psycholoog of therapeut). De uniciteit van het project ligt niet alleen in de plek of de activiteiten, maar in de ontmoetingsfuncties die de samenwerking tussen deze partijen op deze plek weten te scheppen. Vandaar het motto ‘Samen van Waarde’. De Willemshoeve wordt een thuisbasis voor mensen met dementie waar zij meedoen met vrijwilligers en een sociale binding behouden. Zij kunnen er makkelijk opgezocht kunnen door hun familie, hun vrienden en kennissen, en behandeling/ consult ontvangen van zorgverleners die ter plaatse werken.

‘Dagbeleving’
De doorlopende aanwezigheid van betrokken inwoners uit de omgeving op de Willemshoeve, waaronder 500+ leden van de herenboerderij, biedt een unieke kans om deze locatie te ontwikkelen tot een sociale pleisterplaats, niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor hun naasten. Mensen met dementie kunnen op de Willemshoeve sociale activiteiten ondernemen samen met de andere bezoekers van het erf, zoals samen voedsel verbouwen op de akkers van de herenboerderij, dieren verzorgen, natuurbeheer en natuurbeleving op de akkers en tuin bij de hoeve. Het erf wordt daarvoor beleefbaar en voor bezoekers (rolstoel)toegankelijk gemaakt, met aandacht voor zowel de agrarische als sociale activiteiten. Ook wordt op een deel van de gronden het oorspronkelijke cultuurhistorische landschap teruggebracht met kleine landschapselementen zoals houtwallen, een natuurlijk ingerichte poel en groene passages. Dit draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar zorgt ook voor aantrekkelijke natuurbeleving.
De Willemshoeve wil op deze manier een pleisterplaats worden met een levendige lokale ontmoetingsfunctie voor inwoners van de gemeenten in de directe omgeving, zodat de plek als een “open erf” ervaren wordt.

Familie en vrienden van mensen met dementie kunnen hun naaste informeel opzoeken, samen  zijn en desgewenst dingen samen doen met de overige bezoekers/ aanwezigen. “Dagbeleving Willemshoeve” biedt daarnaast ondersteuning in de vorm van Dagbehandeling, zodat mensen met dementie voor een behandeling door arts, psycholoog of therapeut niet apart op pad hoeven, maar dat deze zorgverleners cliënten kunnen bezoeken en behandelen op de Willemshoeve.

Educatie, kennisdelen en voorlichting
Naast de “Dagbeleving” en de herinrichting van het erf, is er binnen het project ook aandacht voor het delen van kennis/ educatie. Enerzijds over Natuur en Milieu Educatie, met o.a. aandacht voor de natuur op Landgoed Willemshoeve en de wijze waarop hier voedsel wordt geproduceerd.
Maar er wordt een vooral ook kennis gedeeld over dementie. Er wordt voorlichtings- en educatiemateriaal ontwikkeld voor zowel zorgprofessionals als voor de sociale kring rondom de mensen met dementie, zodat zij ondersteund worden in de omgang met dementie. Dit draagt ook bij aan een Dementievriendelijker Samenleving. De aanpak op de Willemshoeve zal ook een inspiratiebron zijn voor beroepsopleidingen vanuit de zorg en sociaal werk.

Verder worden er ook twee leskisten gemaakt voor scholieren van basis- en middelbare scholen (educatie), gericht op “dementie en hoe om te gaan met mensen met dementie.” Daarmee wil men thema’s als ziektebeeld, stigmatisering, contact maken en zelfregie bespreekbaar maken.

De mensen met dementie op de Willemshoeve worden actief betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de educatieonderdelen.

Status: in uitvoering
Aangevraagde subsidie EU: € 39.500
Aangevraagde subsidie andere overheden:
€ 39.500 (gemeente Soest en provincie Utrecht)
Meer info: www.dagbelevingwillemshoeve.nl