Leer zelf een boerenambacht

Het boerenambacht is cultureel erfgoed. Daarom heeft de Stichting Behoud Oude Werktuigen (BOW) in Woudenberg het initiatief genomen om een Lerend netwerk op te richten over Boerenambachten. Ouderen die de landbouwambachten nog meester zijn, brengen hun kennis over op jongere geïnteresseerden.

Via het project “Ambachtshoeve” leert jong en oud om hun vakmanschap te ontdekken en hier mee aan de slag te gaan. Er worden cursussen, workshops en activiteiten georganiseerd over een groot scala aan ambachten. Bij de Ambachtshoeve zijn veel vrijwilligers aangesloten die de fijne kneepjes van allerlei ambachten kunnen overbrengen zoals het kweken van groente, telen van bloemen, manden vlechten, hout bewerken, brood bakken of bijen houden.

Draag kennis over boerenambacht over

Mede dankzij de subsidie van LEADER weten de vrijwilligers van Ambachtshoeve de kennis over het uitoefenen van het oude boerenambacht met het gebruik van oude voer- en werktuigen te behouden en voort te laten leven. Het brengt de cultuurhistorie van het boerenambacht onder de aandacht. En betrekt mensen bij de geschiedenis en het heden van landbouw en voedselproductie. LEADER vindt het een mooi project, dat de historie van het platteland – ook in de stad – levend houdt.

Meer weten over het Lerend Netwerk Boerenambachten? Kijk dan op www.ambachtshoeve.nu.

Of bekijk het filmpje over dit project dat is gemaakt door het programma Keuken van Utrecht: