Lokaal Voedsel Utrecht

Het bewustzijn over voeding en voedsel is aan het veranderen. Mensen willen gezond eten en hechten steeds meer waarde aan de manier waarop hun voedsel is geproduceerd. Bij veel burgers, winkeliers en in de horeca groeit de vraag naar lokaal voedsel. En lokale producenten en boerencoöperaties willen hun aanbod graag in de eigen regio afzetten. De vraag naar lokaal voedsel is er dus, het aanbod ook. Tijd voor verbinding!

Hoe breng je die vraag en het aanbod (business to business) van lokaal voedsel beter en sneller bij elkaar? Om daar achter te komen hebben de Utrechtse LEADER-groepen Utrecht-Oost en Weidse Veenweiden in 2019 de handen ineen geslagen. Onder de noemer “Lokaal Voedsel Utrecht” zijn ze gaan verkennen wat er nodig is om de rol van lokaal voedsel voor zowel producenten als afnemers te versterken. In het samenwerkingsproject zijn aanbieders en afnemers van lokaal voedsel met elkaar in contact gebracht door middel van “meet & match”. Daarnaast zijn er praktijkgerichte leergangen gehouden en was er een ‘Lokaal-voedsel-makelaar’ actief.

Status: Samenwerkingsproject is afgerond. Netwerk “Lokaal Voedsel Utrecht” wordt voortgezet.
Subsidie EU: € 130.000
Subsidie andere overheden:
€ 130.000 (provincie Utrecht)
Meer info:
*
Bekijk hier het eindrapport van het project Lokaal Voedsel Utrecht
* Meer info over dit project en de resultaten zijn te vinden op lokaalvoedsel-utrecht.nu
*
Of volg het project op Facebook en Instagram

Media

Van de afsluitende Talkshow op 14 maart 2022 is een korte impressie gemaakt:

Van de startbijeenkomst in oktober 2019 is dit filmpje gemaakt voor het RTV Utrecht televisieprogramma Keuken van Utrecht:

Website

Leeswijzer lokaalvoedsel-utrecht.nu:

 • HOME
 • OVERZICHTEN
 • BIJEENKOMST: hier kun je de terugblik vinden op de Talkshow Lokaal Voedsel Utrecht van 14 maart 2022.
  • Pilot: hier staat info over de twee pilots die gehouden zijn: horeca & zorg (Bartimeus) en met de retail (Dagwinkel Schoonrewoerdà label ‘Schatten uit de Streek’)
  • Meet & Match: hier een impressie van de twee fysieke bijeenkomsten die gehouden zijn om producenten/ aanbieders en afnemers met elkaar in contact te brengen. Overigens was ook de startbijeenkomst (7 oktober 2019, zie terugblik in nieuwsbrief) een Meet & Match.
 • VERDIEPEN
  • Podcast: Vanwege Covid zijn er ook nog diverse online activiteiten geweest. Zoals bijvoorbeeld deze vijf podcasts. Daarnaast zijn er met behulp van de inzet vanuit Lokaal Voedsel Utrecht ook twee online live kookshows gemaakt op Facebook ism Keuken van Utrecht (https://keukenvan.nl/live)
  • Onderzoeken: enkele interessante en relevante onderzoeken
  • Nieuwsbrieven: een overzicht van alle nieuwsbrieven (inclusief uitnodigingen voor bijeenkomsten en terugblikken, online matchmaking etc)
 • CONTACT