LEADER-project educatie over water Waterfort

Educatie over water

Hoe belangrijk is water? En hoe gaan we daar in Nederland mee om? Dat en meer kun je zien, voelen én beleven bij het Waterfort.

Nederland speelt een leidende rol in de wereld als het gaat om watermanagement. De Deltawerken en onze dijken hebben internationale faam. Water is en blijft altijd actueel. Vooral door de toenemende problemen door klimaatverandering, de waterveiligheid en de noodzaak van beschikbaarheid van water. Bij Waterfort, op fort Lunet aan de Snel in Schalkwijk, wordt de functie van water op zowel actieve als interactieve wijze zichtbaar én tastbaar.

Met de subsidie van LEADER zijn educatieve elementen ontwikkeld voor een lesprogramma voor scholen. In het educatieprogramma wordt uitgelegd wat de kracht van water in al haar aspecten is. Bijvoorbeeld: water en landbouw, water in de polder, water in huis, water en natuurkunde, water en voedsel en water en duurzaamheid.

In het fort is een educatieve expositie- en praktijkruimte gemaakt. Op het buitenterrein van het fort bevindt zich de speeltuin waar volop met water kan worden geëxperimenteerd. Het educatieve programma Waterfort neemt leerlingen ook mee op excursie langs waterwerken in de directe omgeving.

Status: Afgerond
Subsidie EU: € 25.000
Subsidie andere overheden:
€ 25.000 (gemeente Houten, waterschap HDSR en provincie Utrecht)
Meer info: www.lunetaandesnel.nl/waterfort/. Of bekijk de video over dit project: