Eén lokaal loket voor Zorg en Welzijn

Eén lokaal loket Zorg en Welzijn:
De Trossel

Alle diensten en welzijnsvoorzieningen bij elkaar, oftewel één loket voor Zorg en Welzijn. Dat maakt dat de inwoners van Schalkwijk en Tull en ’t Waal elkaar ontmoeten, gezamenlijke activiteiten hebben, informatie uitwisselen, elkaar helpen, zich verbonden voelen en lang in hun dorp kunnen wonen. Vanuit die wens is de Dorpscoöperatie De Trossel ontstaan, een lokaal Zorg en Welzijn Netwerk.

De coöperatie onderneemt veel en doet dat met vrijwilligers. De werkgroep Koffie Drinken organiseert bijvoorbeeld een paar keer per maand koffieochtenden, soms in combinatie met een spreker of een workshop. Er is een vervoersservice die mensen op kan halen en weer thuisbrengt. De werkgroep Wandelen en fietsen moedigt ouderen aan om in beweging te blijven, ook als ze gebruik maken van een rollator, scootmobiel of rolstoel. En inwoners kunnen hulp krijgen bij klussen, tuinieren, de administratie en de computer.

De subsidie van LEADER maakte het mogelijk een pilot te starten waarbij dorpsondersteuners de informele en formele hulp en zorg met elkaar konden verbinden. Met als doel activiteiten te ontplooien die de weg plaveien naar een actieve, inclusieve en interactieve gemeenschap. Juni 2018 ging het project officieel van start met een dorps-enquête. Inmiddels zijn veel wensen die naar voren kwamen uit de enquête opgepakt en blijkt de opzet van de Trossel succesvol.

Status: Afgerond
Subsidie EU: € 10.000
Subsidie andere overheden:
€ 10.000 (gemeente Houten en provincie Utrecht)
Meer info: www.detrossel.nl. Of bekijk de video over dit project:

© Copyright - LEADER Utrecht Oost