Buurthuiskamer de Oude Bieb

In de Buurthuiskamer in Achterveld kunnen jong en oud langskomen voor koffie, informatie of om te chillen. De Buurthuiskamer vormt daarmee een centrale ontmoetingsplek in deze kleine dorpsgemeenschap. Dankzij dit initiatief van de vereniging Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA) kunnen inwoners uit het dorp elkaar ontmoeten bij dit meetingpoint. Het doel van de DAVA is zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in Achterveld kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. DAVA brengt hulpvragers en hulpverleners bij elkaar.

LEADER stimuleert het lokale sociale netwerk
Het project De Buurthuiskamer, dat de dorpsbewoners zelf hebben ontwikkeld, is een stimulans voor het lokale sociale netwerk in Achterveld. De locatie is met ondersteuning van LEADER beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Met een goede toegankelijkheid kan De Buurtkamer nóg beter fungeren als het sociale hart van de dorpsgemeenschap. LEADER hecht waarde aan het gemeenschapsgevoel op het platteland en heeft daarom dit project mede gefinancierd.

In april 2019 werd de Buurthuiskamer officieel in gebruik genomen. En daarmee is de dorpsgemeenschap Achterveld een centrale ontmoetingsplek rijker.

Status: Afgerond
Subsidie EU: € 24.000
Subsidie andere overheden:
€ 24.000 (gemeente Leusden en provincie Utrecht)
Meer info: www.doorachterveld.nl. Of bekijk het filmpje over dit project dat is gemaakt door het programma Keuken van Utrecht: