LEADER - Maatschappelijk betrokkken bosbeheer

Maatschappelijk betrokken bosbeheer
in bos Nieuw Wulven

Het project Samen zorgen voor bos Nieuw Wulven combineert maatschappelijk betrokken bosbeheer met educatie. Nieuw Wulven is een recreatie- en natuurgebied bij de gemeenten Houten en Bunnik. Het is bestemd als recreatieplek voor inwoners van alle leeftijden uit de regio. Het gebied beslaat circa 106 hectare en heeft onder meer een groot speelbos waar kinderen kunnen schommelen, graven, over waterpartijen en in bomen klimmen en zich kunnen verstoppen in het bos.

Nieuw Wulven had een nieuwe impuls nodig. Stichting Natuurlijke Recreatie bedacht een plan waarmee bezoekers op een laagdrempelige, speelse en sportieve manier Nieuw Wulven (opnieuw) kunnen ontdekken. En waarbij vooral ook gewerkt wordt aan een nieuwe manier van bosbeheer.
In dit project staan niet alleen cultuur, natuur en de bezoeker centraal. De nieuwe aanpak zorgt ook voor maatschappelijke verbinding. Onder meer door verschillende leer- en werktrajecten.

Mede dankzij de financiële steun van LEADER worden op innovatieve wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én het onderwijs betrokken bij het beheer van het bos- en recreatiegebied. Mensen die moeite hebben met het vinden van een baan kunnen via dit project een opleidingstraject volgen. Waarbij ze de kans krijgen om werkervaring op te doen in de natuur. En zo hebben ze de mogelijkheid om door te stromen richting betaald werk in de groensector. Maatschappelijk betrokken bosbeheer dus.

Om de (toekomstige) harde werkers een goed vertrekpunt te bieden, wordt in het bos een multifunctionele werkschuur aangelegd.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 46.500
Subsidie andere overheden:
€ 46.500 (gemeente Houten, gemeente Bunnik en provincie Utrecht)
Meer info: is te vinden op www.werkschuurwulven.nl

Berichten in de krant over dit project: