Terugblik Expeditie LEADER naar Herenboerderij Nieuw Bureveld

Op dinsdagmiddag 18 oktober brachten we onder het genot van een heerlijk herfstzonnetje een bezoek aan het LEADER-project Herenboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt.

Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd agrarisch bedrijf, waarvan burgers samen eigenaar zijn. Zij nemen een boer in dienst die zorgt voor de groente, het fruit en de dieren. Zo wordt op een natuurgedreven wijze voor circa 200 huishoudens (= circa 500 personen) groente, fruit, eieren en vlees geproduceerd. Tobias Hoegen, bestuurslid van deze Herenboerderij, vertelde ons dat er in De Bilt sprake is van een nauwe samenwerking met de agrariërs Dirk en Martine Stelling-Wismeijer. Zij zijn eigenaar van het agrarische bedrijf Nieuw Bureveld, waarvan de Herenboerderij 12 hectare grond pacht en één van de schuren. Normaal gesproken omvat een Herenboerderij circa 20 á 25 hectare grond, maar omdat het bedrijf van de familie Stelling een vleesveebedrijf is, wordt daar nauw mee samengewerkt en zijn er daarom op de Herenboerderij zelf (nog) geen koeien. Daardoor is er ook minder grond nodig. Wél zijn er varkens (die lekker buiten in het land lopen) en kippen (in twee mooie mobiele kippenkarren). Ook wordt er groente geteeld en is het de bedoeling om nog meer fruitbomen aan te planten tbv fruitteelt. De Herenboerderij is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt er momenteel bijvoorbeeld een kas aangelegd, zodat het teeltseizoen wat verlengd kan worden. Het is echt een beetje pionieren: wat kan er op deze plek qua teelt. Vaak lukt het, maar soms komt de teelt van bepaalde gewassen ook iets minder uit de verf. Dat is dan een wijze les voor het volgende seizoen.

De Herenboerderij heeft twee boeren in loondienst. Daarnaast wordt er van de coöperatieleden ook verwacht dat zij een handje meehelpen op de boerderij (geen verplichting overigens). Dat meehelpen kan bij de teelt, de oogst en het uitdelen van de producten, maar er zijn ook diverse werkgroepen die zich met bepaalde activiteiten bezighouden (biodiversiteit, communicatie, klussen, etc). Gemiddeld zijn er zo’n vijf vrijwilligers per dag actief, in de zomermaanden soms wel 20 per dag.

Leden doen een eenmalige inleg (€ 2.000 per huishouden, € 1.000 voor eenpersoonshuishoudens) als ze zich aansluiten bij de Herenboerderij. Daarnaast wordt er contributie gevraagd (in 2022: voor vegetariërs € 10,- per persoon per week en voor omnivoren € 13,50 per persoon per week). Voor dat bedrag kunnen leden in principe iedere zaterdagochtend producten komen halen bij de Herenboerderij. Wat die producten zijn, verschilt per week en is afhankelijk van de oogst. Leden bepalen met elkaar welke producten er jaarlijks geteeld worden. De boeren bepalen wat er per week geoogst kan worden en dus beschikbaar is voor de leden.

De totstandkoming van de Herenboerderij heeft best wat tijd en moeite gekost. Met name het vergunningtraject was complex en langdurig (ruim 3 jaar) en loopt nog steeds. Gelukkig kon de Herenboerderij wel gefaseerd starten. Bij de start aan het begin van dit jaar was er een wachtlijst voor leden, maar op dit moment is die wachtlijst weggewerkt. Heb je interesse, dan kun je je dus melden bij Herenboerderij Nieuw Bureveld. En wil je eens een kijkje nemen? Dan ben je op de zaterdagen tussen 10.00 en 13.00 uur van harte welkom!

Kijk voor nog veel meer info op nieuwbureveld.herenboeren.nl.