Mooie samenwerking tussen LEADER-projecten: lokaal brood van lokaal graan

Een belangrijk kenmerk van de LEADER-werkwijze is “samenwerking”. Vanuit LEADER zoeken we zelf actief samenwerking met andere LEADER-regio’s en we stimuleren ook initiatieven in de regio om met elkaar samen te werken. Een mooi voorbeeld van samenwerking zagen we bij de LEADER-projecten Herenboerderij Nieuw Bureveld en Graanmolen voor Utrechts Graan van de Veldkeuken: de Veldkeuken verwerkt het graan dat is geteeld op de Herenboerderij tot heerlijke broden, die dan weer beschikbaar zijn voor de leden van de Herenboerderij.

LEADER heeft bijgedragen aan de aanschaf en in gebruikstelling van een graan-schoningsmachine en een graanmolen met aangesloten buil. Daarmee kan bakkerij De Veldkeuken graan afkomstig uit de directe omgeving (dat nu in veel gevallen verwerkt wordt tot veevoeder) zelf schonen en malen tot een bruikbaar product voor in de  bakkerij. De molen en schoningsmachine zijn afkomstig uit Frankrijk, waar dit principe van ‘lokaal telen en lokaal bakken’ heel gewoon is. Door deze kennis te delen wil De Veldkeuken stimuleren dat er ook in de provincie Utrecht meer lokaal geteeld graan benut gaat worden voor humane consumptie: graan van de Utrechtse akker naar het Utrechtse bord!

Bij Herenboerderij Nieuw Bureveld telen ze dus inmiddels niet alleen graan ten behoeve van veevoer, maar ook voor ‘mensenvoer’.
Lees meer over de samenwerking tussen de Herenboerderij en de Veldkeuken in dit Facebookbericht van Herenboeren: