Terugblik Online meedenk-Café 22 november 2022

Er zijn allerlei mogelijkheden voor ondersteuning van boer- en burgerinitiatieven op het platteland. Je kunt hierbij denken aan subsidie, coaching, begeleiding of meedenken. LEADER Utrecht-Oost, LEADER Weidse Veenweiden en “Leefbaarheid Kleine Kernen” organiseerden op dinsdagavond 22 november 2022 een online informatie- en meedenkcafé waarin uitleg werd gegeven over ondersteuningsmogelijkheden voor ‘initiatieven van onderaf’, ofwel: initiatieven vóór en dóór inwoners van het platteland in de provincie Utrecht.

Al tijdens het kwartiertje “online- inloop” werd de sfeer informeel en werden de eerste vragen en meedenkwensen gedeeld. Om 20.00 uur was de zaal gevuld met zo’n twintig deelnemers verspreid over de hele provincie en ging de bijeenkomst van start.

Een extra welkom was er voor Emile Langerak (plattelandscoach) die kort vertelde wat de plattelandscoaches inmiddels al bereikt hadden: met de inzet van tien coaches zijn in ruim twee jaar tijd zo’n driehonderd agrarisch ondernemers en erfeigenaren verder geholpen. Zij kunnen 25 uur advies krijgen (bekostigd door de provincie Utrecht) over allerlei thema’s zoals bijvoorbeeld toekomstperspectief of natuurinclusief boeren. Emile nodigt vooral uit om de coaches onder de aandacht te brengen op plekken waar die noodzakelijk kunnen zijn. Meer info is te vinden op www.lami.nl/plattelandscoaches/.

Presentaties ondersteuningsmogelijkheden
Vervolgens worden de vier presentaties gegeven. Maike van de Maat vertelt over de huidige stand van LEADER. De LEADER-aanjaaggroepen in Utrecht Oost en Weidse Veenweiden (Utrecht West) kunnen meedenken bij vernieuwende ideeën voor/door/over het platteland. Daarnaast organiseert LEADER zogenaamde LEADER-café’s en excursies naar projecten om kennis en ervaringen te delen. De subsidiepot voor projecten is op dit moment leeg, maar medio volgend jaar komt er waarschijnlijk weer nieuw budget beschikbaar. De energie is nu gericht op het opstellen van de zogenaamde lokale ontwikkelingsstrategie voor de volgende periode 2023-2027. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierover mee te denken! Het ondersteunen, meedenken en organiseren van bijeenkomsten gaat ondertussen gewoon door. Hou vooral de nieuwsbrief in de gaten! Aanmelden hiervoor kan via de websites www.leaderutrechtoost.nl en www.leaderweidseveenweiden.nl.

Wijnand Jonkers (programmateam energietransitie van provincie Utrecht) vertelt over energiestrategie van de provincie Utrecht en hoe initiatieven verder geholpen kunnen worden. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, vooral voor het proces om tot goede plannen te komen, maar ook voor bepaalde investeringen. Informatie hierover is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/energietransitie.

Ferdinand Hoogewoud vertelt over de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit KNHM; de goede-doelen-organisatie van Arcadis die de verbetering van de leefomgeving, fysiek en sociaal, tot doel heeft. KNHM heeft verschillende programma’s, waaronder Kern met Pit, maar kan ook via het thema ‘participaties’ bijdragen aan initiatieven. Er zijn veel vrijwillige adviseurs die kosteloos kunnen meedenken met initiatieven, zowel in de stad als op het platteland. De expertise van Arcadis kan ingezet worden voor bijvoorbeeld een landschapsplan of bouwkundig onderzoek, maar ook voor andere vragen. Op de website van KNHM (www.knhm.nl) staat meer informatie en ook het actuele aanbod aan nuttige workshops.

De regeling Leefbaarheid en Kleinen Kernen werd toegelicht door Martijn Plomp. Dit is een laagdrempelige regeling binnen de Agenda Vitaal Platteland voor de versterking van de leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen (tot 8000 inwoners). Projecten onder de 25.000 euro tot 50% subsidie gekregen kan worden. Kijk voor meer info over de regeling op www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/agenda-vitaal-platteland

Meedenken
In het laatste gedeelte van het café werden initiatieven vanuit de (online) “zaal” ingebracht. Die zijn er groen en rijp, groot en klein. Zoals een combi-skeeler-atletiekbaan in de gemeente Ronde Venen, nieuwe lampen in de kerk in Nieuwer ter Aa en het opknappen een tweetal speeltuintjes in de wijk in Maarsbergen. Wilnis Klopt heeft een initiatief omtrent het aantrekkelijker maken van het centrum voor inwoners en toeristen. Deze initiatieven hebben een vervolgafspraak gemaakt met één van de sprekers en kunnen hiermee een stapje op weg worden geholpen.