Moestuin op de Soester Eng

Doel van het project is de aanleg van een moestuin van 1 hectare voor het telen van winter- en zomergroente op de Soester Eng, een open akkerbouwgebied gelegen in het hart van Soest. Groente-aandeelhouders kunnen wekelijks hun portie groenten afhalen bij de nabijgelegen molen de Windhond. Beoogd wordt de Soester gemeenschap bekender te maken met de wijze waarop de groente geteeld kan worden en dat dat mogelijk is zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen – biologisch dus. Met de moestuin wil dit project ook aantonen dat gekweekte groente van dichtbij kan komen en dat door toepassing van kringlooplandbouw een lage CO2-footprint wordt achtergelaten.

Het open karakter van De Eng maakt dat iedereen de activiteiten op de moestuin kan volgen en, mocht men dat willen, mee kan werken. Ook wordt er samengewerkt met een zorginstelling, waarbij het werk in de moestuin een mooie vorm van dagbesteding biedt.

Meer informatie is te vinden op engtuin.nl.
Of volg de Moestuin op Social Media: https://www.facebook.com/engtuin/ en  https://www.instagram.com/engtuin/