Drieluik REVU

Aan de overkant van Hoeve Groot Zandbrink in Leusden ligt een mysterie; een archeologisch monument dat nooit is blootgelegd. In het landschap is een ovaalvormige heuvel zichtbaar die waarschijnlijk ooit omringd is geweest door een (gracht)sloot. Het is bekend dat er een stenen vloer onder de aarde verborgen ligt. Maar wat voor gebouw er heeft gestaan, weet niemand. Het mysterie zorgt voor een grote aantrekkingskracht voor toeristen, scholieren en bewoners. Via een educatief programma en rondleidingen vanaf Hoeve Groot Zandbrink kunnen zij kennismaken met de rijke cultuurhistorie.

Beeldend kunstenaar André Pielage kreeg de vraag om voor deze heuvel en op de locatie van de voormalige Zandbrinkermolen een kunstwerk te maken, die de kwaliteiten zichtbaar en beleefbaar maakt. Het resultaat wordt het drieluik ‘Revu’: een kunstwerk dat bestaat uit drie onderdelen.

Op de heuvel tegenover Groot Zandbrink is een bescheiden kunstwerk gemaakt: een spade met een kijker waardoor je de zichtlijn kunt zien in het landschap, die een verbinding legt met het silhouet van de molen in de verte. Het silhouet van de molen is weergegeven op de voerfabriek die nu op de plek staat waar vroeger de Zandbrinkermolen stond. Kunstenaar André Pielage brengt met dit project de historie van de streek op een bijzondere wijze onder de aandacht.

Op de voerfabriek De Zandbrinkermolen is een 18 meter hoge spiegelende wand aangebracht. Hierop wordt de lucht weerspiegeld en is het silhouet van de historische molen zichtbaar. De laatste molen die op de plaats van de huidige voerfabriek stond, is in de oorlog in vlammen opgegaan. Het kunstwerk verwijst naar nog oudere tijden toen de molen het graan verwerkte van boeren in de omgeving.

Het monument bij Groot Zandbrink, het spiegelend kunstwerk op de voerfabriek en de zichtlijn hiertussen vormen ‘het Drieluik REVU’. Naast het kunstwerk, zijn er ook informatieborden gemaakt en vrijwilligers opgeleid die rondleidingen gaan geven en op die manier het verhaal van de streek zullen vertellen. Het opvallende kunstwerk maakt het landschap zichtbaar voor een breed publiek. Het is een visuele aanjager om de vele verhalen die terugvoeren tot de middeleeuwen te vertellen.

Status: Afgerond
Subsidie EU: € 50.000
Subsidie andere overheden:
€ 50.000 (gemeente Leusden en provincie Utrecht)
Meer info: achtergrondinfo

Bekijk hier de video over dit project:

Bekijk hier de video die tijdens de opening is gemaakt: