Duurzame warmteopslag monumentale boerderij

Duurzame warmteopslag bij monumentale boerderij

Duurzame warmteopslag, hoe regel je dat in het geval van een monumentale boerderij? Om nog CO2-neutraler te zijn onderzochten de eigenaren van de Cothense B&B en vergaderlocatie De Nachtdijk de mogelijkheden voor warmteopslag in de lege mestputten van de voormalige boerderij. Nu er geen koeien meer op de boerderij zijn, wilden de eigenaren de lege ruimte van de mestkelder op een duurzame manier benutten, zodat het bedrijf in haar nieuwe vorm zo klimaatneutraal mogelijk is. Omdat het om een monument gaat gelden er strenge regels voor wat je wel en niet mag doen.

De eigenaren wilden de oude mestkelders, inhoud zo’n 600 kubieke meter, benutten om warmte in op te slaan. Warmte die ze dan weer zouden kunnen gebruiken in koudere periodes. Dat is duurzaam en klimaatneutraal. De subsidie van het Europese programma LEADER is ingezet om experts te laten onderzoeken wat de beste methode is voor deze duurzaamheidsmaatregel in het geval van een monument, zoals deze boerderij. Hoe kan de warmte het best bewaard worden? Door de kelders te vullen met water, zand, zout of misschien iets heel anders? Hoe krijg je de warmte in de mestput en hoe krijg je de warmte er op een later moment weer uit?

Uit dit haalbaarheidsonderzoek in 2019 kwam helaas (nog) geen oplossing die bruikbaar bleek voor De Nachtdijk: de lege mestput is daarom niet gebruik als warmteopslag, maar er zijn wel diverse andere duurzame maatregelen genomen. De kennis die bij dit project is opgedaan, is op verzoek beschikbaar voor andere geïnteresseerden.

Update 2023: er is inmiddels een voorziening aangelegd waarbij energie voor de warmtepomp wordt opgewekt vanuit de (niet in gebruik zijnde) mestput. Zie dit bericht.

Status: Afgerond.
Meer info: is te verkrijgen bij de eigenaren van De Nachtdijk