Verbonden Buurt vermindert eenzaamheid

Eenzaamheid komt veelvuldig voor in Nederland, zo ook in Wijk bij Duurstede. Er zijn weliswaar vele goede activiteiten om mensen uit hun eenzaamheid te halen, maar niet iedereen kan of gaat daar makkelijk naartoe. Sommigen hebben iemand nodig om hen te brengen. Weer anderen zullen de activiteiten niet interessant vinden. Het komt dus aan op een individuele benadering, waarbij met de eenzame persoon de persoonlijke behoeften worden besproken en ingevuld. Maatwerk als leidraad voor de aanpak tegen eenzaamheid.

Vanuit het netwerk van vrijwilligers, ondersteund door Stichting Binding en opgepakt door de gemeente, ontstond het idee om in elke buurt een burenteam op te richten met vrijwillige buurtbewoners. De vrijwilligers kregen een opleiding om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken. De opstart van deze nieuwe ‘zelforganisatie’ met vrijwillige buurtteams kwam in aanmerking voor een subsidie vanuit LEADER. In diverse dorpen en wijken is inmiddels een burenteam van vrijwilligers actief.

Status: Afgerond
Subsidie EU: € 64.000
Subsidie andere overheden:
€ 64.000 (gemeente Wijk bij Duurstede)
Meer info: is te vinden op de website van Stichting Binding.

Of bekijk hier de video over het project: