Droom van Schalkwijk

Vier ouderparen maakten zich zorgen over de toekomst: wat als zij niet meer voor hun verstandelijk gehandicapt kind kunnen zorgen? Waar moet hun kind dan naar toe? Zij durfden te dromen: ‘De Droom van Schalkwijk’.

Het doel van dit project is het realiseren van een woon-, zorg-, (be)leef-, speel- en, doe-voorziening op het platteland voor vierentwintig ernstig verstandelijk gehandicapte jong volwassenen. Bijzondere aan dit project is dat de ouders zelf initiatiefnemer zijn en ook van andere ouders een actieve rol vragen bij het beheer en de activiteiten. Ook wordt actieve samenwerking gezocht met bewoners en bedrijven in de directe omgeving.

Een uniek onderdeel van De Droom is het familie-logeerhuis en het dagverblijf met (be)leef-speel-doe ruimten. Hiermee wordt een thuis gecreëerd waar de kinderen vrij en veilig kunnen zijn. De Droom is als het ware hun eigen dorp, waar ze kunnen aarden, leven en onderdeel gaan uitmaken van het grotere dorp Schalkwijk. Door de realisatie van het familie-logeerhuis kunnen de ouders bij hun kinderen op bezoek komen, met hun kinderen hoogtijdagen en vakantie vieren en ‘uitgaan’. Iets wat in openbare gelegenheden niet mogelijk is gelet op het gedrag van hun kinderen. Bij nood kunnen de ouders bij hun kinderen blijven slapen, in plaats van andersom.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 75.000
Subsidie andere overheden:
€ 75.000 (gemeente Houten en provincie Utrecht)
Meer info: www.dedroomvanschalkwijk.nl.

© Copyright - LEADER Utrecht Oost