Voedselbosjes op schoolpleinen

IVN Natuureducatie gaat samen met diverse lokale partners 20 schoolpleinen en kinderopvanglocaties in Utrecht-Oost vergroenen met Voedselbosjes.

Tijdens de aanleg en het gebruik van deze Voedselbosjes worden de kinderen meegenomen in een nieuw verhaal over landbouw. Er wordt educatiemateriaal gemaakt waarin het verschil duidelijk wordt gemaakt tussen akkerbouw (en ook moestuinieren) waarbij jaarlijks een cyclus wordt gevolgd (bewerken, zaaien, oogsten) en Voedselbossen, waarbij planten blijven staan. Kinderen krijgen uitleg en ervaren zelf de herkomst van voedsel. Ze ontdekken en leren wat er allemaal eetbaar is van verschillende soorten.

In het Voedselbosje leren kinderen voedsel kweken met vaste planten en ervaren ze van dichtbij de overvloed aan voedsel en biodiversiteit die deze vorm van landbouw oplevert. Ook leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de Voedselbosjes. Ook wordt er bij ieder voedselbosje een (lokale en vrijwillige) Voedselboswachter aangesteld. Er wordt bij de aanleg van ieder voedselbosje zoveel mogelijk samengewerkt met lokale partijen.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 33.750
Subsidie andere overheden:
€ 33.750 (gemeente Zeist, Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, Woudenberg en Leusden, waterschappen HDSR en Vallei & Veluwe en provincie Utrecht)
Meer info: www.ivn.nl/voedselbosjes

Bekijk hier het bericht over de opening van een van de voedselbosjes.