Natuurschuur op Tuinpark Laakzijde

Tuinpark Laakzijde is een duurzaam voedselpark van 2,7 hectare aan de rand van Amersfoort Vathorst, op de grens van stad en platteland. Op de locatie zijn diverse initiatieven: een voedselbos, moestuinen, stadslandbouw, zorgboerderij en leer-werkbedrijf en een theehuis.

Deze initiatieven vinden elkaar op een gemeenschappelijk semi-openbaar erf, welke beheerd wordt door Stichting Tuinpark Laakzijde. De samenwerkende organisaties en vele vrijwilligers willen op dit erf een natuurschuur neerzetten.

In de schuur komen de verschillende initiatieven van het tuinpark samen en faciliteren zij ontmoeting, educatie (middels leren en doen in de natuur) en zorg voor en met elkaar. Het biedt wijkbewoners en organisaties de mogelijkheid om hier mooie activiteiten te organiseren en actieve verbinding met het platteland te leggen, onder andere door het faciliteren van een afhaalpunt voor streekproducten. Er is zowel formeel als informeel behoefte aan contact, recreatieve en actieve verbinding met de natuur. De schuur biedt hiervoor onderdak.

Het doel is om de schuur samen met bewoners en organisaties uit de wijk te bouwen (onder deskundige begeleiding). Zo ontstaat er een schuur ván en vóór de wijk.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 50.000
Subsidie andere overheden:
€ 50.000 (gemeente Amersfoort en provincie Utrecht)
Meer info: www.laakzijde.nl of volg dit project op Facebook