Maarsbergen voor elkaar

Maarsbergen voor elkaar

De stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen wil een goed toegankelijke ontmoetingsplek in het dorp Maarsbergen creëren voor jong en oud. Daarnaast wil men men met elkaar activiteiten ontwikkelen om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Door bijvoorbeeld mensen met elkaar te verenigen en kwetsbare mensen een helpende hand te bieden. De stichting wil dit doel bereiken door meerdere dagen in de week activiteiten aan te bieden, waardoor jong en oud elkaar kunnen ontmoeten onder begeleiding van vrijwilligers. Zo kunnen ze elkaar (beter) leren kennen, waardoor de bereidheid vergroot wordt om elkaar te helpen.

“’t Gebouwtje” naast de dorpskerk in Maarsbergen is daar een zeer goede locatie voor, midden in het dorp. Helaas is de toegankelijkheid van het Gebouwtje erg slecht. LEADER draagt bij aan de herinrichting van het Gebouwtje zodat het geschikt wordt voor iedereen, ook voor mindervaliden.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het opzetten van enkele nieuwe activiteiten, waaronder de samenwerking Zorgboerderij De Toekomst. Hun deelnemers krijgen de mogelijkheid om producten van de boerderij aan te bieden in ‘t Gebouwtje. Zo krijgen (vaak jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer nieuwe kansen.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 30.000
Subsidie andere overheden:
€ 30.000 (provincie Utrecht)
Meer info: www.vriendenvandedorpskerkmaarsbergen.nl

© Copyright - LEADER Utrecht Oost