Merkversterking Grebbelinie

In het project ‘Merkversterking Grebbelinie’ gaat het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei aan de slag om met zoveel mogelijk partijen in de regio in gezamenlijkheid de Grebbelinie te promoten. Ondernemers, overheden, stichtingen en andere partijen met Grebbelinie-initiatieven gaan samen aan de slag om een toeristisch-recreatief totaalproduct te ontwikkelen ten behoeve van de promotie.

Hiermee gaat voor veel betrokkenen een lang gekoesterde wens in vervulling. Via dit project kan de Grebbelinie meer als één geheel naar buiten worden gebracht. Door nóg beter (en in gezamenlijkheid) inzichtelijk te maken wat de Grebbelinie allemaal te bieden heeft, ontstaat een recreatief totaalproduct dat aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers en dat stad en platteland verbindt!

Er wordt in dit project ingezet op:

  • Het ontwikkelen van een verbindend verhaal rond de Grebbelinie, gedragen door een brede beweging waarbij zoveel mogelijk partijen langs de hele Grebbelinie zijn aangesloten;
  • Het koppelen, verbinden en afstemmen van het aanbod rond de elementen die samen de Grebbelinie vormen. Voor het letterlijk verbinden gebruiken we met name de (elektrische) fiets;
  • Het ontwikkelen van gezamenlijke proposities (waaronder arrangementen) die aantrekkelijk zijn voor zowel inwoners van de regio als bezoekers van daarbuiten, zodat zowel dagrecreatie als verblijfsbezoek in de regio Utrecht een impuls krijgen.

Het project streeft er naar om medio 2024 het volgende bereikt te hebben:

  • Een netwerk van betrokken partijen in alle gemeentes langs de Grebbelinie (Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude Veenendaal) die de Grebbelinie samen actief promoten;
  • In de ontwikkelde marketingmiddelen wordt verbinding gelegd met militair erfgoed in de rest van de provincie Utrecht;
  • Er is een complete inventarisatie gemaakt van het aanbod dat direct verband houdt met de Grebbelinie;
  • Specifieke informatie over de Grebbelinie is fysiek verkrijgbaar op minimaal 100 plaatsen in de provincie Utrecht en op de Veluwe;
  • In samenwerking met het Routebureau, Route.nl en Fietsnetwerk.nl zijn er minimaal 4 meertalige en elkaar aanvullende fietsroutes in de regio ontwikkeld, die meertalig (Nederlands-Engels-Duits) zowel offline (folders) als online (website en app) worden aangeboden.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 23.500
Subsidie andere overheden:
€ 23.500 (gemeenten Veenendaal, Renswoude, Amersfoort, Leusden en Woudenberg en provincie Utrecht)
Meer info: kijk voor de voorlopige publieksversie van de website op www.opdeheuvelrug.nl/zie-de-heuvelrug/grebbelinie 

Heb je interesse en/of wil je meer weten over dit project ‘Merkversterking Grebbelinie’? Neem dan contact op met het RBT.