Dorpstuinderij Den Dolder

De Willem Arntszhoeve in Den Dolder is een uniek gebied waar al meer dan 100 jaar psychiatrische zorg word gegeven. De komende jaren verdwijnt de psychiatrische zorg en krijgt het terrein een woon‐ en werkbestemming. Stichting Wij 3.0 heeft een gedeelte van dit terrein in gebruik als “Bloementuin”: zorg-deelnemers verzorgen hier de sierbloemen, planten en groenten, kweken stekjes op en helpen bij de verkoop van bloemen en planten. Hoe mooi zou het zijn om dit gebied door te ontwikkelen tot ‘Dorpstuinderij Den Dolder’?!

Stichting Wij 3.0 wil met de Dorpstuinderij een ontmoetingsplek creëren rondom duurzame lokale tuinbouw, gezonde en lokale voeding, natuur, milieu en klimaat. Midden IN én MET het dorp. Het is en blijft ook de werkplek van een team van gedreven mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, die baat heeft bij een veilige en sociale werkplek. Bij de nieuw te realiseren Dorpstuinderij kunnen mensen elkaar ontmoeten en komen duurzame ambities samen door binnen te lopen om even te kijken, een kop thee te drinken bij de theetuin, mee te helpen op de tuinderij of het organiseren van inspirerende activiteiten. Ook gaan er producten verkocht worden van lokale en regionale (kleinschalige) producenten en wordt de korte keten gefaciliteerd door producten voor andere producenten te verpakken en bewerken. Kinderen uit de omgeving zijn een specifieke subgroep voor de educatieve activiteiten.

Om dit te bewerkstelligen worden de kassen en het buitenterrein heringericht, komt er een keuken annex verwerkingsruimte om lokale producten te verwerken/ bewerken/ verpakken, een verkoopruimte, een ontmoetingsruimte en diverse voorzieningen om pilots te kunnen draaien en hierover informatie te delen.

In de zomer van 2022 bezochten we dit project. Lees hier het verslag van deze Expeditie LEADER.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 25.000
Subsidie andere overheden:
€ 25.000 (gemeente Zeist en provincie Utrecht)
Meer info: bloementuin-dendolder.nl

Of bekijk de video over dit project: