Kenniscentrum Ons Dorpje Overeind

De coöperatie “Ons Dorpje Overeind” bestaat uit een groep (toekomstige) bewoners van het boerenerf aan het Overeind in Schalkwijk. Zij gaan dit erf transformeren tot een plek waar ze gezamenlijk gaan wonen volgens het principe ‘erfdelen’.

Als coöperatie willen ze op deze plek ook anderen laten genieten en inspireren: er is bijvoorbeeld een voedselbos aangelegd en er gaat logeer- en respijtzorg geboden worden. De bewoners cq leden van de coöperatie gaan hier gezamenlijk invulling aan geven.
Verder wordt er bij de bouw en bewoning van de locatie veel rekening gehouden met duurzaamheid. Zo wordt er onder andere onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor aquathermie.

De aanpak van Ons Dorpje Overeind is uniek vanwege het samenbrengen van verschillende functies en activiteiten (coöperatief ondernemen, duurzaam bouwen en wonen, biodiversiteit, logeer-respijtzorg en erfdelen), maar ook vanwege het organisatiemodel, de coöperatie, en de interactiviteit met de omgeving.
Er is veel behoefte een kennisuitwisseling over deze thema’s. De coöperatie wil daarom graag de kennis delen die ze gaandeweg op doet, en ook deskundigen en netwerken op deze terreinen uitnodigen voor kennisdeling en inspiratie . Bijvoorbeeld voor mensen en initiatieven die soortgelijke plannen willen ontwikkelen en uitvoeren.

Vanuit LEADER is daarom subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een “Kenniscentrum”: een fysieke plek waar deze kennis gedeeld kan worden. Op deze manier kan Ons Dorpje Overeind de opgedane kennis delen over hun initiatief, de activiteiten en hun manier van wonen/werken en hopen ze ook anderen hiermee te inspireren.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 24.350
Subsidie andere overheden:
€ 24.350 (provincie Utrecht)
Meer info: www.onsdorpjeovereind.nl of volg dit project op Facebook, Linkedin of Instagram (#OnsdorpjeOvereind)

© Copyright - LEADER Utrecht Oost