Turfweide Veenendaal

Voor het gebied aan de noordwestzijde van Veenendaal (gebied Slaperdijk e.o.) is in het kader van een prijsvraag een plan ontwikkeld. Het winnende plan voor “De Turfweide” is inhoudelijk ondersteund door de gemeente en de buurt is betrokken bij de verdere invulling en uitwerking van het plan. LEADER heeft bijgedragen aan de uitwerking en realisatie van het plan Turfweide Veenendaal.

Het project brengt de geschiedenis van de turfontginning in beeld op een creatieve en ecologische manier. De beschikbare akker is omgevormd tot een ‘landschapskunstwerk’, waar de geschiedenis van Veenendaal in terug te zien is en gecombineerd wordt met natuurontwikkeling en waterbuffering. Er is onder andere een wandelzone gerealiseerd waar bezoekers kunnen genieten van het uitzicht. Ook komt er een beschutte plek (kijkhut) in het terrein voor observatie en educatie. De Turfweide biedt daarmee een basis voor het uitrollen van een educatief programma voor o.a. onderwijs, in samenwerking met het IVN en School en Cultuur. Op deze manier wil het project kinderen betrekken bij de geschiedenis en natuur van Veenendaal.

Daarnaast is de ontwikkeling en het onderhoud van de toekomstige Turfweide bedoeld als een sociale innovatief project: de uitvoering komt namelijk in handen van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt die in het groenonderhoud werkzaam zijn.

Met dit project wordt de betekenis en de waarden getoond van een oorspronkelijk (cultuur) landschap; het verhaal en de ontstaansgeschiedenis van een plaats/ dorp. En dat op fiets- en loopafstand van de inwoners.

Status: Afgerond
Subsidie EU: € 95.000
Subsidie andere overheden:
€ 95.000 (gemeente Veenendaal en provincie Utrecht)
Meer info: turfweide.nl

Lees- en luistertips over dit project:
* Lees hier het artikel in Groen Groeit Mee over de Turfweide.
* Beluister hier het item over Turfweide bij ‘Vroege Vogels’ (NPO1).
* Lees hier het artikel in de Rijnpost over de Expeditie op 28 juni 2023 naar dit project.

Of bekijk hier de video over dit project: