Presentatie resultaten project Fungi Factory

Op 21 februari j.l. presenteerde Fungi Factory de resultaten van hun LEADER-project Van Koffiedik tot knolselderij.

De afgelopen twee jaar heeft Fungi Factory onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het substraat dat overblijft na de teelt van oesterzwammen, opnieuw te gebruiken als grondstof. Welke gewassen groeien goed op het substraat? Hoe kun je dat substraat het beste toepassen?

De aanwezigen kregen een rondleiding door de kwekerij en een uitgebreide presentatie over de resultaten van het project.
Fungi Factory deed onderzoek naar het regenereren van de bodem met behulp van hun paddenstoelensubstraat. Dat onderzoek hebben ze niet alleen gedaan: de stad heeft meegewerkt. 1500 basisschool leerlingen hebben met het (in het kader van dit project ontwikkelde) lesmateriaal gewerkt, 250 middelbare scholieren met de businesscase en 5 studenten van de Hogeschool en Universiteit hebben het echte onderzoek gedaan. Samen met de mensen van de Fungi Factory natuurlijk.

Onderzoeker Zander Teplitsky  deed tijdens zijn presentatie de uitspraak: “Als ik een tomatenteler was, zou ik deze resultaten zeer interessant vinden”.
In het kort blijkt dat de schimmels van het uitgewerkte oesterzwamsubstraat zorgen voor meer activiteit van (micro)organismen. En die micro-organismen zijn onmisbaar voor een gezonde bodem waar lekkere en gezonde groenten op groeien. Het onderzoek was een eerste stapje op een pad waar Fungi Factory nog veel meer kennis hoopt op te doen over bodemgezondheid in relatie tot paddenstoelensubstraat en kringlooplandbouw.

Binnenkort komen de resultaten van dit project op de website van Fungi Factory te staan.
Bekijk ook de post op Facebook over de presentatie.

 

© Copyright - LEADER Utrecht Oost