Terugblik online LEADER Café Tiny Houses

Op 23 april 2020 organiseerden we, samen met LEADER Weidse Veenweiden, de eerste online-versie van het LEADER-café. Noodgedwongen vanwege de coronamaatregelen maar het was een drukbezochte en zeer geslaagde bijeenkomst!

Centrale vraag deze keer: wat kunnen Tiny Houses en Tiny Villages betekenen voor het Utrechtse platteland? Ruim zestig mensen hadden zich aangemeld: initiatiefnemers op zoek naar een plek, mensen die een plek hebben, gemeenten, provincie, onze eigen aanjagers en andere geïnteresseerden.

Duidelijk werd dat deze ontwikkeling ook erg leeft in Utrecht en dat druk wordt gezocht naar mogelijkheden om tiny houses en tiny villages te realiseren en om daar win-win-situaties mee te creëren.

Meer over de sprekers van deze bijeenkomst:
* Marjolein Jonker. Zij woont in een Tiny House en is actief voor Tiny House Nederland. Daarnaast ondersteunt als zelfstandige, Marjolein in het klein, ook diverse initiatieven
* Daan Groot van Natuurverdubbelaars. Reden om Daan Groot te vragen was zijn artikel in Trouw vorig najaar dat prikkelde. Daan Groot vertelt over het
inmiddels ontwikkelde Testlab Bos en Stad.

We hebben een mooie terugblik op het online-café gemaakt met links en meer info, download hem via deze link!

LEADER bijeenkomsten

Uitnodiging LEADER infobijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten LEADER op 18 en 19 november

Bent u op zoek naar subsidie voor uw plattelandsproject? Kom dan op maandag 18 november (Odijk) of dinsdag 19 november (Leusden) naar één van de LEADER bijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u meer achtergrond over het subsidieprogramma, informatie over het doen van een aanvraag en kunt u uw eigen idee pitchen. LEADER kan mensen met vernieuwende ideeën voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland helpen!

LEADER bijeenkomsten

Maandag 18 november
15.30 uur
Gemeentehuis Odijk
Singelpark 1
3984 NC Odijk

 

Dinsdag 19 november
20.00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2
3831 SE Leusden

Thema’s van het LEADER subsidieprogramma

Initiatieven die stad en platteland verbinden, zorgen voor creatief ondernemerschap of nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. LEADER kent de volgende thema’s:

Lokaal voedsel: initiatieven die vraag en aanbod van lokale producten bij elkaar brengen.

Educatie: initiatieven die informatie verstrekken over voedselproductie, natuur en/of landschap.

Recreatie: op het platteland is er al veel te beleven. Om recreanten te verleiden een bezoek te brengen aan het platteland wil LEADER inzetten op (gezamenlijke) gebiedspromotie en marketing.

Sociale innovatie: vernieuwende initiatieven rondom de zorg voor elkaar en het op vernieuwende wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken of innovatieve financieringsvormen voor maatschappelijke functies.

Duurzame energie: vernieuwende initiatieven op het platteland die betrekking hebben op het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie.

LEADER-projecten

Mede dankzij de subsidie van LEADER zijn er al diverse succesvolle projecten georganiseerd. Bekijk die LEADER-projecten hier!

 

LEADER aanvragen 2020

LEADER aanvragen 2020

2020 laatste jaar voor aanvragen subsidie LEADER!

2020 is het laatste jaar dat er nog aanvragen kunnen worden ingediend voor een financiële bijdrage van LEADER. Het subsidieprogramma LEADER zoekt slimme ideeën in (de provincie) Utrecht Oost die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen, die bijdragen aan het versterken van de ontwikkeling van het platteland en duurzame landbouw stimuleren. Initiatieven in het landelijk gebied en de omliggende stedelijke gebieden in het oosten van de provincie Utrecht kunnen tot en met 2020 hun aanvragen hiervoor indienen.

Contact met LEADER

Heb je een innovatief project dat een impuls geeft aan het platteland? Met als thema voedsel, educatie, recreatie of innovatie? Heb je daar een financiële bijdrage voor nodig en denk je dat je in aanmerking komt voor een LEADER-subsidie? Het aanvragen van een subsidie bij LEADER kan tot en met 2020! Neem contact op met één van de LEADER-coördinatoren.

LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kan een financiële bijdrage bij LEADER worden aangevraagd.

 

Ambachtshoeve

Lancering Ambachtshoeve

Ontdek jouw vakmanschap bij de Ambachtshoeve

Oude ambachten zijn weer helemaal hip. Waarom? Omdat veel boeren vroeger namelijk al zelfvoorzienend en circulair leefden. Op 21 september 2019 vond de lancering van de Ambachtshoeve plaats op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Een plek waar jong en oud hun eigen vakmanschap kunnen ontdekken.

Zelfvoorzienend en circulair met boeren ambachten

Bij die zelfvoorzienendheid en circulaire leefwijze speelden de (boeren)ambachten een cruciale rol. Zoals hout bewerken, wol spinnen, kaas maken, brood bakken, potten bakken en eigen groente en bloemen telen. Alles dichtbij huis, voor eigen gebruik. Met het project Ambachtshoeve willen de Stichting Behoud Oude Werktuigen en de Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek de (boeren)ambachten juist in deze tijd weer onder de aandacht te brengen. En vooral om mensen de ambachten te laten ontdekken, te leren en ontwikkelen en er zelf actief mee aan de slag te gaan. Mensen willen duurzamer, energiezuiniger en vooral klimaatneutraal leven. Daarbij kunnen eeuwenoude ambachten helpen. De Ambachtshoeve helpt jong en oud hun ambachten en vakmanschap te ontdekken en ontwikkelen.

Meld je aan en ontdek jouw vakmanschap!

Vanuit de Ambachtshoeve worden cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten aangeboden om meer te leren of aan de slag te gaan met ambachten. Iedereen kan hier aan mee doen. Zo wil de Ambachtshoeve dat de kennis over ambachten en vooral het uitoefenen van ambachten juist in deze tijd wordt gedeeld. Ervaren vrijwilligers die al bedreven zijn in heel uiteenlopende ambachten kunnen ook jou helpen om een ambacht uit te oefenen en zo jouw vakmanschap te ontdekken en vergroten. Meer weten over de Ambachtshoeve, aan de slag met een ambacht of eerst eens meer hierover horen? Meld je dan op www.ambachtshoeve.nu of per mail: contact@ambachtshoeve.nu.

Meer over LEADER

De Ambachtshoeve is een LEADER project dat mede mogelijk is gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Utrecht.