Nieuwe brochure en projectenkaart LEADER Utrecht Oost

Zo aan het eind van het jaar nadert voor LEADER Utrecht Oost niet alleen de jaarwisseling, maar ook een nieuwe LEADER-periode. We kijken vooruit, maar zeker ook met gepaste trots terug op wat er de afgelopen jaren (2016-2022) allemaal gebeurd en gedaan is. We hebben dit in kaart gebracht in onze nieuwe brochure.

We hebben vanuit LEADER Utrecht Oost de afgelopen zeven jaar ruim 300 initiatieven in de streek op weg geholpen. Door mee te denken, samenwerkingspartners te zoeken en te verwijzen naar andere voorbeelden en financiers. Ook hebben we kennis en inspiratie gedeeld van de LEADER-projecten tijdens Cafés, Expedities, bijeenkomsten en uitwisselingen. En dit blijven we de komende tijd ook doen!

36 initiatieven hebben naast het ‘meedenken’ ook ondersteuning in de vorm van subsidie van LEADER gehad. Deze projecten kon je natuurlijk allemaal al op de projectenpagina van onze website vinden. Maar we hebben er nu ook een handige online projectenkaart bijgemaakt, zodat je kunt zien waar de projecten liggen in het gebied.

Wil je een of meerdere exemplaren van onze papieren brochure ontvangen? Dat kan! Neem contact op met de LEADER-coördinator.

© Copyright - LEADER Utrecht Oost