Buitengewone VarkensBuitengewone Varkens

Weet wat je eet! Buitengewone varkens

De eigenaren van het bedrijf “Buitengewone varkens” (grondgebonden varkenshouderij) laten varkens scharrelen op diverse akkers, bossen en weilanden van particulieren, gemeenten en landgoedeigenaren in de provincie Utrecht, vaak op plekken die voor het publiek toegankelijk zijn. Op deze terreinen leveren de varkens toegevoegde waarde voor de omgeving: door in de grond te wroeten en ongewenste planten en wortels te eten, dragen de varkens bij aan natuurbeheer. Daarnaast eten ze oogstresten en reststromen van de menselijke voedingsmiddelen-productie op. Uiteindelijk komen ze als een duurzaam streekproduct op het bord van de consument thuis en in de horeca.

LEADER helpt bij verkenning van circulaire mogelijkheden
Binnen dit LEADER-project vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden voor circulaire landbouw in de korte keten en het verder sluiten van de kringloop in de varkenshouderij. Het buitengewone aan deze manier van landbouw is dat alle varkens het hele jaar door buiten mogen scharrelen. Wel hebben ze schuilhutten tegen koud en nat weer. Binnen dit project wordt daarom ook een nieuw type hok ontwikkeld en in de praktijk getest: de Mobihog. Deze mobiele schuilhutten geven niet alleen beschutting, maar bieden ook een voer- en drinkwatervoorziening. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit en beschikbaarheid van lokale reststromen.

Deze meer circulaire manier van varkenshouden waarbij de varkens meer taken krijgen dan alleen groeien is bij veel mensen nog onbekend. Daarom wordt er ook veel tijd en energie besteed aan het informeren en bewustmaken van burgers, met name uit de stad, over deze duurzame en diervriendelijke manier van varkens houden.

In het voorjaar van 2022 brachten we een bezoek aan dit project. Lees hier het verslag van deze Expeditie LEADER.

Status: In uitvoering
Subsidie EU: € 25.000
Subsidie andere overheden:
€ 25.000 (gemeenten Houten en Zeist en provincie Utrecht)
Meer info: www.buitengewonevarkens.nl

Of bekijk een item over dit project in het programma Keuken van Utrecht (vanaf 3.25 minuut): Keuken van Utrecht