Artikelen door LEADER

Presentatie resultaten project Fungi Factory

Op 21 februari j.l. presenteerde Fungi Factory de resultaten van hun LEADER-project Van Koffiedik tot knolselderij. De afgelopen twee jaar heeft Fungi Factory onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het substraat dat overblijft na de teelt van oesterzwammen, opnieuw te gebruiken als grondstof. Welke gewassen groeien goed op het substraat? Hoe kun je dat substraat het […]

Denk mee over de toekomst van LEADER Utrecht Oost op 24, 26 en 31 januari

Meet up in Utrecht Oost: laat van je horen! Ben jij agrariër, grondbezitter, plattelandsbewoners of op andere wijze actief betrokken bij het platteland in Utrecht-Oost? Woon of werk je in een dorp of buurschap? Of wil je juist vanuit de stad de verbinding leggen met het platteland? Weet jij wat het platteland aan de oostkant […]

Nieuwe brochure en projectenkaart LEADER Utrecht Oost

Zo aan het eind van het jaar nadert voor LEADER Utrecht Oost niet alleen de jaarwisseling, maar ook een nieuwe LEADER-periode. We kijken vooruit, maar zeker ook met gepaste trots terug op wat er de afgelopen jaren (2016-2022) allemaal gebeurd en gedaan is. We hebben dit in kaart gebracht in onze nieuwe brochure. We hebben vanuit […]

Nieuwjaarsborrel en brainstorm LEADER Utrecht Oost 16 januari 2023

LEADER Utrecht Oost ondersteunt vernieuwende ideeën op het platteland met meedenkkracht en/of een financiële bijdrage. Er zijn in de afgelopen jaren al vele initiatieven door LEADER op weg geholpen. En LEADER gaat door! In de periode 2023 t/m 2027 komt er opnieuw subsidie vanuit de EU en de provincie Utrecht beschikbaar om lokale projecten te ondersteunen. […]

LEADER in 2023-2027: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

De huidige LEADER-periode 2016-2022 loopt op z’n eind. Het beschikbare budget voor de periode 2016-2022 is volledig benut! We gaan nu starten met de voorbereidingen op de nieuwe periode, die loopt van 2023 t/m 2027.  Voor deze nieuwe periode 2023-2027 is het gebied gevraagd om een nieuwe ‘Lokale OntwikkelingsStrategie’ (LOS) op te stellen. Op basis […]

Terugblik Online meedenk-Café 22 november 2022

Er zijn allerlei mogelijkheden voor ondersteuning van boer- en burgerinitiatieven op het platteland. Je kunt hierbij denken aan subsidie, coaching, begeleiding of meedenken. LEADER Utrecht-Oost, LEADER Weidse Veenweiden en “Leefbaarheid Kleine Kernen” organiseerden op dinsdagavond 22 november 2022 een online informatie- en meedenkcafé waarin uitleg werd gegeven over ondersteuningsmogelijkheden voor ‘initiatieven van onderaf’, ofwel: initiatieven vóór […]

Mooie samenwerking tussen LEADER-projecten: lokaal brood van lokaal graan

Een belangrijk kenmerk van de LEADER-werkwijze is “samenwerking”. Vanuit LEADER zoeken we zelf actief samenwerking met andere LEADER-regio’s en we stimuleren ook initiatieven in de regio om met elkaar samen te werken. Een mooi voorbeeld van samenwerking zagen we bij de LEADER-projecten Herenboerderij Nieuw Bureveld en Graanmolen voor Utrechts Graan van de Veldkeuken: de Veldkeuken […]

Terugblik uitwisselingsbezoek Wallonië

Op donderdag 8 september 2022 gingen we dan toch eindelijk op uitwisselingsbezoek naar LEADER Pays des Condruses in Wallonië!  Het bezoek was al een paar jaar geleden gepland,  maar kon toen telkens niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Met een bus vol met LAG-leden, initiatiefnemers, contactpersonen van gemeenten, waterschap en provincie, uit zowel ons gebied als […]