Kom met je idee!

15 april 2024: Expeditie LEADER naar Tuinpark Laakzijde

Vanuit LEADER Utrecht-Oost organiseren we excursies naar LEADER-projecten die in uitvoering zijn of al zijn afgerond. We doen dit onder de naam ‘Expeditie LEADER’. Tijdens de expeditie laten de initiatiefnemers het project zien, vertellen ze erover en kun je ook meer te weten komen over hoe ze het hebben aangepakt. Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen en om handige tips te krijgen!

Op maandagavond 15 april gaan we op Expeditie naar het project Natuurschuur op Tuinpark Laakzijde in Amersfoort. Mede dankzij de financiële steun van LEADER is op Tuinpark Laakzijde een natuurschuur gerealiseerd waarin alle betrokken partijen samen kunnen komen.

Tuinpark Laakzijde is een duurzaam voedselpark van 2,7 hectare aan de rand van Amersfoort Vathorst, op de grens van stad en platteland. Op de locatie zijn diverse initiatieven: een voedselbos, moestuinen, stadslandbouw, zorgboerderij en leer-werkbedrijf en een theehuis. Deze initiatieven vinden elkaar op een gemeenschappelijk semi-openbaar erf, welke beheerd wordt door Stichting Tuinpark Laakzijde. Kijk voor meer info op www.laakzijde.nl.

De samenwerkende organisaties en vele vrijwilligers hebben op dit erf een natuurschuur neergezet. In de schuur komen de verschillende initiatieven van het Tuinpark samen en faciliteren zij ontmoeting, educatie (middels leren en doen in de natuur) en zorg voor en met elkaar. Het biedt wijkbewoners en organisaties de mogelijkheid om hier mooie activiteiten te organiseren en actieve verbinding met het platteland te leggen. De schuur is samen met bewoners en organisaties uit de wijk gebouwd (onder deskundige begeleiding). Zo is er een schuur gerealiseerd ván en vóór de wijk.

De Expeditie naar dit project is op maandagavond 15 april en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). 

Programma:
Vanaf 19.15 uur:      Inloop op de locatie
19.30 uur:                 Start Expeditie
* Welkom en beknopte uitleg over LEADER
* Rondleiding en uitleg over het project. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen aan de initiatiefnemers van dit project.
Circa 21.00 uur:      Afsluiting Expeditie LEADER en gelegenheid om na te praten.

Deelname is gratis, aanmelden is wel verplicht. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar de LEADER-coördinator. Na aanmelding krijg je meer informatie over adres, route en parkeren.

Expeditie LEADER naar Nieuw Wulven

Vanuit LEADER Utrecht-Oost organiseren we excursies naar LEADER-projecten die in uitvoering zijn of al zijn afgerond. We doen dit onder de naam ‘Expeditie LEADER’. Tijdens de expeditie laten de initiatiefnemers het project zien, vertellen ze erover en kun je ook meer te weten komen over hoe ze het hebben aangepakt. Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen en om handige tips te krijgen!

Op vrijdagmiddag 1 december  a.s. zijn we op Expeditie geweest naar het project Samen zorgen voor Nieuw Wulven op de grens van Houten en Bunnik in bos Nieuw Wulven. Mede dankzij de financiële steun van LEADER worden op innovatieve wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een indicatie vanuit de WMO of WLZ én het onderwijs betrokken bij het beheer van het bos- en recreatiegebied.

Voor de een is het weer de eerste stap naar een volgende baan en voor de ander is het een plek om gedurende een lange tijd deze werkzaamheden uit te voeren. Mensen die moeite hebben met het vinden van een baan kunnen via dit project een opleidingstraject volgen, waarbij ze de kans krijgen om werkervaring op te doen in de natuur. En zo hebben ze de mogelijkheid om door te stromen richting betaald werk in de groensector. Maatschappelijk betrokken bosbeheer dus.

Om de (toekomstige) harde werkers die zorgen voor het beheer en onderhoud van het bos een goed vertrekpunt te bieden, is met steun van LEADER in het bos een multifunctionele werkschuur gebouwd.

Tijdens de Expeditie vertelden projectleider René van Willigenburg en boswachter Tineke Harlaar over hoe deze maatschappelijke manier van bosbeheer in de praktijk handen en voeten begint te krijgen.

 

 

Terugblik LEADER Oogstfestival

De LEADER-periode 2016 – 2022 zit erop! De ‘oogst’ aan resultaten werd gevierd tijdens het LEADER Oogstfestival dat LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht Oost op 11 september 2023 gezamenlijk organiseerden. Ruim 100 gasten waren tijdens deze warme nazomeravond aanwezig op Fort De Batterijen: initiatiefnemers van projecten, leden van de LEADER-groepen, vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en provincie en vele andere geïnteresseerden.

Tijdens het festival werd het spreekwoordelijke stokje overgedragen van de huidige LEADER-groepen (uit de LEADER-periode 2016-2022) naar de nieuwe LEADER-groepen (periode 2023-2027). Ook werd de Periodeprijs uitgereikt. Verder werd er teruggeblikt, met elkaar van gedachten gewisseld, tips en aandachtspunten meegegeven voor de komende jaren en uiteraard werden er mensen bedankt en in het zonnetje gezet. Ook was er de première van de nieuwe LEADER-video, met daarin de resultaten van de periode 2016-2022 in vogelvlucht.

Een uitgebreid verslag van het LEADER Oogstfestival is hier te vinden.

We bedanken de PG- en LAG-leden die afscheid hebben genomen (Henk Davelaar, Dick Veldhuizen, Cor Holtackers, Herman Wierenga, Wilma van de Waerdt en Ruud Waltman) voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren.
De samenstelling van de nieuwe LAG kun je hier lezen.

Hieronder ook enkele linkjes naar andere zaken die tijdens het festival aan bod kwamen:

De nieuwe LEADER-groepen gaan eind 2023 van start. Blijf de LEADER-groepen volgen via nieuwsbrief, website en social media dan weet je als eerste wanneer er weer subsidie beschikbaar komt en mensen met ideeën zich weer kunnen melden voor een LEADER-bijdrage.

Winnaar LEADER Periodeprijs 2016-2022 Utrecht Oost bekend

De winnaar van de LEADER-periodeprijs 2016 – 2022 Utrecht Oost is bekend! Tijdens het feestelijke Oogstfestival op maandagavond 11 september kreeg het LEADER-project Turfweide Veenendaal de prijs uitgereikt door gedeputeerde Mirjam Sterk. 

Voorzitter Johan Huibers nam samen met bestuurslid Jan Brinkhuis namens de stichting Turfweide de oorkonde in ontvangst. Stichting Turfweide heeft samen met omwonenden een akker aan de rand van Veenendaal omgevormd tot een multifunctioneel natuurgebied waar je niet alleen heerlijk kunt wandelen, maar waar ook de geschiedenis van de turfontginning van Veenendaal op creatieve wijze zichtbaar is gemaakt. Bekijk hier de gloednieuwe projectfilm over de Turfweide.

De LEADER-periodeprijs 2016 – 2022 bestaat uit een publieksstem en een jurystem. Beide stemmen telden voor 50% mee. Er kon gestemd worden op alle 36 projecten die subsidie gehad hebben vanuit LEADER Utrecht Oost.
Voor de publieksstem is van eind juni tot eind augustus volop gestemd: er kwamen ruim 1600 stemmen binnen! En de strijd was hevig: tot aan de laatste dag was het spannend welk project de meeste publieksstemmen zou krijgen.
De jurystem werd uitgebracht door de LEADER-groep. Uit het juryrapport: “Turfweide is een veelzijdig project vóór en dóór inwoners dat bijdraagt aan meerdere (LEADER)-doelen: educatie, recreatie en verbinden stad-land. Het vervult een lokale behoefte en is tevens een interessant voorbeeld voor anderen: er is al interesse getoond in de werkwijze”.

De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde van Utrecht Mirjam Sterk. Ze reikte ook de LEADER-periodeprijs 2016 – 2022 uit voor Utrecht West (Weidse Veenweiden) uit, aan het project Historische Moestuin de Haar. Ze feliciteerde beide winnaars en daarnaast ook alle andere LEADER-projecten met de mooie resultaten die zijn geboekt. En nog wórden geboekt want een aantal projecten is nog volop in uitvoering tot eind volgend jaar!

Van de slotbijeenkomst komt binnenkort een ‘verslag’ hier op de website!

De winnaars van de Periodeprijs 2016-2022 van zowel Utrecht Oost (Turfweide) als Weidse Veenweiden (Moestuin De Haar) op de foto met gedeputeerde Mirjam Sterk (uiterst links) en LEADER-voorzitters Laurens de Graaf en Ruud van Bennekom (rechts op de foto).

 

Gezocht: nieuwe leden voor LEADER-groep (LAG)

Eind 2023 start een nieuwe LEADER-periode, die loopt tot en met 2027. LEADER ondersteunt innovatie op het platteland door initiatieven aan te jagen en/of subsidie toe te kennen. Voor de nieuwe periode (2023-2027) zoekt LEADER Utrecht-Oost meedenkers, aanjagers en verbinders – het liefst alles in één! Mensen dus die boeren, burgers en buitenlui willen verbinden en zitting willen nemen in de Lokale Actie Groep (LAG) – het plaatselijke bestuur van LEADER. We zijn nog specifiek op zoek naar iemand uit de regio Veenendaal/ Rhenen.

  • Je hebt een brede belangstelling voor plattelandsontwikkeling.
  • Je woont, werkt en/of bent betrokken bij het platteland in de gemeenten Veenendaal of Rhenen.
  • Je bent deskundig op (één van) de thema’s recreatie, educatie, streekidentiteit, innovatie, circulaire economie, nieuwe verdienmodellen.
  • Je hebt een uitgebreid netwerk in het (buiten)gebied.
  • Je bent initiatiefrijk en hebt een “schouders-eronder-mentaliteit”
  • Je bent in staat overstijgend en innovatief te denken
  • Je bent bereid je in te zetten en tijd vrij te maken voor circa 4 tot 8 uur in de maand, met pieken en dalen*. *Mensen die niet beroepshalve kunnen deelnemen, kunnen in aanmerking komen voor een vacatievergoeding.

Heb je interesse en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met de LEADER-coördinator.

Stem op je favoriete LEADER-project

Sinds 2016 hebben in totaal 36 projecten in Utrecht Oost een bijdrage vanuit LEADER gekregen. Je vindt ze op onze projectenpagina. Allemaal inspirerende en vernieuwende projecten van onderop die bijdragen aan het versterken van het Utrechtse platteland.

Maar welk project springt er voor jou uit? Welk project maakt de meeste indruk, heeft de grootste impact, is het meest inspirerend of valt op door een gepassioneerde initiatiefnemer of grote groep vrijwilligers? Welk LEADER-project moet volgens jou de LEADER periodeprijs 2016-2022 in Utrecht Oost krijgen?
–> Laat het ons weten en breng je stem uit!

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het LEADER Oogstfeest op 11 september a.s. De stemmen van het publiek (jullie dus) en van de jury tellen beiden voor 50 % mee.

Je kunt kiezen uit de 36 projecten die subsidie hebben gehad vanuit LEADER Utrecht Oost. De projecten staan hier in willekeurige volgorde vermeld. Wil je meer inhoudelijke informatie over de projecten, ga dan naar www.leaderutrechtoost.nl/projecten. Daar staan de projecten in dezelfde volgorde.

Let op: Je kunt slechts op 1 project stemmen en je kunt 1 keer je stem uitbrengen. Stemmen kan tot 1 september 2023.

Het is niet meer mogelijk om te stemmen.

Feestelijk LEADER Oogstfestival op 11 september

LEADER Oogstfestival 11 september bij Fort De Batterijen

De LEADER-periode 2016 – 2022 zit erop! Met vele mooie en inspirerende projecten is het platteland van de provincie Utrecht een stukje mooier en toekomstbestendiger geworden! En deze ‘oogst’ willen we natuurlijk vieren! Kom je daarom ook naar ons LEADER Oogstfestival op 11 september a.s.?

Op 31 december 2022 liep de LEADER-periode 2016-2022 officieel af. Als alle projecten eind volgend jaar zijn afgerond, zijn er maar liefst 62 LEADER-projecten in de provincie Utrecht gerealiseerd die samen zorgen voor circa 17 miljoen euro investering in het Utrechtse platteland. Allemaal projecten ‘van onderop’ die zorgen voor vernieuwing, samenwerking en inspiratie! Daar kunnen we trots op zijn met elkaar!

Terwijl een aantal projecten de komende anderhalf jaar nog in uitvoering zijn, gaat eind dit jaar ook de nieuwe LEADER-periode 2023-2027 van start. Op dit moment wordt er ook een nieuwe LAG (LEADER-groep) samengesteld.
Voordat de nieuwe LEADER-periode écht van start gaat, willen we graag de ‘oogst’ aan resultaten van de huidige periode vieren met iedereen die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij LEADER, óf dat wil worden in de toekomst. Daarom nodigen we je van harte uit voor het feestelijke LEADER Oogstfestival op maandagavond 11 september in Fort De Batterijen in Nieuwegein.

Tijdens het festival zetten we de projecten in het zonnetje en aan het eind van de bijeenkomst zal de huidige LEADER-groep het stokje symbolisch overdragen aan de nieuwe LEADER-groep (LAG), die dan in de startblokken staat voor de nieuwe LEADER-periode.

Wanneer en waar?

Datum:                Maandagavond 11 september 2023
Tijd:                       19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur, netwerkborrel tot 22:00 uur)
Locatie:                Fort De Batterijen
Adres:                   Overeindseweg 25 in Nieuwegein
Deelname:          Gratis, kom en vier mee! Vanwege de catering vragen we je wel om vooraf aan te melden.

Klik hier: Aanmelden kan tot en met 30 augustus door een mail te sturen naar de coördinator.

Programma:

19:00 uur            Inloop
19:30 uur            Welkom!
19:35 uur            In aanwezigheid van Gedeputeerde Mirjam Sterk:
……………………..* Afscheid huidige LAG
……………………..* Bekendmaking winnaars LEADER periodeprijs 2016-2022*
19.55 uur            LEADER 2016 – 2022 in vogelvlucht: première van de nieuwe LEADER-film
20:05 uur            Terugblik op resultaten en projecten: In gesprek met initiatiefnemers en mensen uit de praktijk rond de thema’s “Verbinden Stad-Platteland en Sociale innovatie”
20:30 uur            Pauze
20:45 uur           2e ronde In gesprek met initiatiefnemers en mensen uit de praktijk rond de thema’s “Voedsel van dichtbij, korte ketens en circulariteit”
21:15 uur            De LAG draagt het ‘stokje’ over aan de nieuwe LAG
21:30 uur            Afsluiting en netwerkborrel

* Tijdens het LEADER Oogstfestival maken we ook de winnaar van de LEADER periodeprijs 2016-2022 bekend. Zowel het publiek (jij dus!) als de LEADER-groep brengen hun stem uit. Laat ons weten wat jouw favoriete project is! Klik hier voor meer informatie en het uitbrengen van je stem. 

Terugblik Expeditie-LEADER naar Turfweide Veenendaal

Vanuit LEADER Utrecht-Oost organiseren we excursies naar LEADER-projecten die in uitvoering zijn of al zijn afgerond. We doen dit onder de naam ‘Expeditie LEADER’. Tijdens de expeditie laten de initiatiefnemers het project zien, vertellen ze erover en kun je ook meer te weten komen over hoe ze het hebben aangepakt. Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen en om handige tips te krijgen!

Op woensdagavond 28 juni bezochten we het project Turfweide in Veenendaal. Dit project brengt de geschiedenis van de turfontginning in beeld op een creatieve en ecologische manier. De beschikbare akker aan de rand van Veenendaal is omgevormd tot een ‘landschapskunstwerk’, waar de geschiedenis van Veenendaal in terug te zien is en gecombineerd met natuurontwikkeling en waterbuffering. Er is een wandelzone gerealiseerd waar bezoekers kunnen genieten van het uitzicht. Ook komt er een beschutte plek met kijkhut in het terrein voor observatie en educatie. De Turfweide biedt daarmee een basis voor het uitrollen van een educatief programma voor o.a. onderwijs, in samenwerking met het IVN en School en Cultuur. Op deze manier wil het project kinderen betrekken bij de geschiedenis en natuur van Veenendaal.

In de Rijnpost van 4 juli 2023 verscheen een uitgebreid artikel over deze Expeditie en over het project Turfweide. Lees hier het artikel in de Rijnpost (auteur Marco Diepeveen).

23 mei: Super Expeditie naar Utrecht West

Op vrijdagmiddag 23 juni bezochten we maar liefst drie projecten in het buur-LEADER-gebied Weidse Veenweiden (Utrecht West). We namen een kijkje bij Positieve Gezondheid Kwekerij in Maarssen, de onbemande boerenwinkel in Woerden van het project ‘Oogst’ in Woerden en bij de Proeftuin van Linschoten.

Lees hier het uitgebreide verslag van deze Super Expeditie.

© Copyright - LEADER Utrecht Oost