Enquête: wat vind jij van LEADER Utrecht Oost?

In de provincie Utrecht wordt er in twee gebieden met de LEADER-aanpak gewerkt: ons eigen gebied Utrecht Oost en het gebied Weidse Veenweiden (Utrecht-West). In beide gebieden startte het huidige programma in 2015 met het opstellen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). In 2016 startte in elk gebied een Lokale Actie Groep (LAG) met het uitvoeren van de LOS. In Weidse Veenweiden heet de LEADER-groep de Aanjaaggroep, in Utrecht Oost is er een LAG maar ook twee Plaatselijke Groepen (PG’s).

In de afgelopen jaren zijn er in beide gebieden samen 45 projecten uitgevoerd of nog in uitvoering (16 in Weidse Veenweiden en 29 in Utrecht Oost). Ook hebben we samen een samenwerkingsproject: Lokaal Voedsel Utrecht. We hebben in elk gebied apart maar ook samen allerlei bijeenkomsten georganiseerd zoals de LEADER-cafés en excursies en we hebben via nieuwsbrieven, onze website en social media hierover gecommuniceerd.

Na bijna zes jaar uitvoering kijken we dit najaar met alle betrokkenen en geïnteresseerden terug op deze uitvoering zodat we daarvan kunnen leren voor de nieuwe LEADER-periode die in 2023 van start gaat. Daarom horen we ook graag jouw ervaringen met LEADER in jouw gebied! We willen je daarom vragen om mee te werken aan een enquête.

>  Je kunt de enquête invullen via deze link: Enquête evaluatie LEADER in Utrecht. <

Deze enquête wordt verspreid in beide Utrechtse LEADER-gebieden: Utrecht Oost en Weidse Veenweiden (Utrecht-West). De enquête bestaat uit meerkeuzevragen (soms zijn meerdere antwoorden mogelijk) en uit een aantal open vragen, waarbij je wat meer toelichting kunt geven. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Graag ontvangen we je reactie voor 10 december 2021.

Als je liever de vragen beantwoordt in een vraaggesprek, dat kan ook! Neem dan contact op met:
Maike van der Maat (06 – 232 852 25) – coördinator Utrecht Oost
Marianne Breedijk (06 – 225 663 81) – coördinator Weidse Veenweiden
Als je de enquête wel in wil vullen maar het niet lukt voor 10 december, laat het ons dan even weten?

Alle antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt.

Dank alvast voor je medewerking!

N.B. ben je tot dusver weinig of niet betrokken geweest bij LEADER, maar wil je wél meedenken over de nieuwe periode? Laat het ons dan weten!

Nieuwe brochure LEADER en Landbouw

Tijdens de landelijke LEADER dag op 21 oktober jl. werd de nieuwe LEADER brochure overhandigd aan Annemiek Hautvast, programma-directeur GLB/NSP. Deze brochure bevat een selectie van 27 mooie en inspirerende projecten uit de 20 LEADER-gebieden in Nederland en hebben allemaal een link met de land- en tuinbouw.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, schrijft in zijn voorwoord:
Deze brochure benadrukt wat LEADER voor de landbouw kan betekenen. Daarbij staat het betrekken van burgers centraal. Cruciaal in  deze tijd, waarin de landbouw in Nederland verder onder druk is komen te staan. De projecten in deze brochure geven die verbinding tussen boer en burger mooi weer. Het blijven aangaan van die verbinding blijft hard nodig, om zo te laten zien wat voor moois de sector allemaal te bieden heeft, ook voor de toekomst!

Naast de inspiratie van de projecten, wordt er in de brochure ook algemene uitleg gegeven over LEADER en wordt er vooruitgekeken naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waar LEADER onderdeel van is.

De folder is te bekijken via deze link: https://bit.ly/3GL674M.

Expeditie LEADER op 25 oktober en 1 november

Online Meedenk en Informatie Café op 14 oktober

Ondersteuning van initiatieven vóór en dóór inwoners in provincie Utrecht

LEADER Utrecht-Oost, LEADER Weidse Veenweiden en “Leefbaarheid Kleine Kernen” organiseren op donderdagavond 14 oktober 2021 om 20.00 uur een online informatie- en meedenkcafé waarin we uitleg geven over subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden voor ‘initiatieven van onderaf’, ofwel: initiatieven vóór en dóór inwoners van het platteland in de provincie Utrecht.

Naast het Europese programma LEADER in Oost-Utrecht en Weidse Veenweiden (West Utrecht), is er vanuit de provinciale subsidieregeling “Leefbaarheid Kleine Kernen” subsidie beschikbaar voor initiatieven in de dorpen op het platteland.
Verder heeft waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een subsidieregeling voor “Blauwe Bewonersinitiatieven” en zijn er ook bij waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Amstel, Gooi en Vecht diverse subsidiemogelijkheden.
Kern met Pit daagt bewonersinitiatieven uit om een idee voor de verbetering van de buurt binnen één jaar te realiseren, waarbij je tips en advies kunt krijgen en kans maakt om € 1.000 te krijgen als het doel bereikt is.

Op 14 oktober tussen 20.00 en 21.00 uur vertellen we meer over deze regelingen en kun je vragen stellen over wat deze regelingen voor jouw idee kunnen betekenen. Bekijk de uitnodiging met programma via deze link.

 Programma:

19.45  uur online inloop
20.00 uur Welkom en Introductie
20.10 uur Rondje Regelingen:
– LEADER
– Leefbaarheid Kleine Kernen
– Kern met Pit
– Regelingen vanuit de waterschappen

Gelegenheid tot stellen van vragen

20.30 uur Einde gezamenlijk deel. Voor wie wil break-out room kiezen voor meer informatie over de regelingen
20.35 uur  Doorpraten in break-out rooms over de regelingen
20.45 uur  Wisselen van break-out room/ regeling
20.55 uur Napraten en eventueel vervolgafspraak maken per regeling

Deelname is gratis, de link ontvang je na aanmelding. Doe je mee? Meld je dan aan door een mail te sturen naar de LEADER-coördinator.

Baron van Nagellhoeve

2e Expeditie LEADER op 27 september

De komende maanden organiseren we vanuit LEADER Utrecht-Oost en LEADER Weidse Veenweiden diverse excursies naar LEADER-projecten. We doen dit onder de naam ‘Expeditie LEADER’.

In september vinden de eerste Expedities plaats: op maandagavond 20 september in Utrecht-Oost (Wijk bij Duurstede) en maandagavond 27 september in Weidse Veenweiden (Utrecht-West, Kockengen). Je bent uiteraard welkom in beide gebieden!

De tweede Expeditie LEADER, op maandagavond 27 september, gaat naar Baron van Nagellhoeve in Kockengen. Deze melkveehouderij is omgevormd tot ‘gemeenschapsboerderij’. Die term komt van het Engelse begrip ‘community supported agriculture’ oftewel een bedrijf waar landbouw samengaat met allerlei andere, ook maatschappelijke functies.

De gemeenschapsboerderij Baron van Nagellhoeve is een melkveehouderij met ruimte voor andere agrarische ondernemers (‘co-farmers’) zoals een kaasmakerij, woningen voor senioren én een ontmoetingsruimte. De senioren wonen er niet alleen, maar vinden er ook dagbesteding vanuit de gedachte dat het boerderijleven en de reuring ervan positief bijdragen aan hun welzijn. Samen werken ze aan een duurzame, eerlijke en sociale voedselketen die de omgeving voorziet van voedsel van dichtbij!

Tijdens de expeditie krijgen we een rondleiding over het erf en komen we in gesprek met bewoners, co-farmers en natuurlijk met de initiatiefnemers Joelle en Dirco te Voortwis over dit bijzondere project. Ga je mee?
Kijk hier voor meer info.

Datum: maandag 27 september
Aanvang: 19.00 uur.
Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt dus aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan door een mailtje te sturen.

Opening REVU

Project Drieluik REVU geopend

Op zaterdag 28 augustus is het driedelige kunstwerk REVU geopend. Tijdens de Oogstdag die op Hoeve Groot Zandbrink (de thuisbasis van initiatiefnemer Vallei Horstee) werd het archeologisch kunstwerk onthuld. Via een zichtlijn in het landschap is dit monument verbonden met de voormalige Zandbrinkermolen, waarvan het silhouet is weergegeven op de voerfabriek. Kunstenaar André Pielage brengt met dit project de historie van de streek op een bijzondere wijze onder de aandacht.

Op de voerfabriek De Zandbrinkermolen is een 18 meter hoge spiegelende wand aangebracht. Hierop wordt de lucht weerspiegeld en is het silhouet van de historische molen zichtbaar. De laatste molen die op de plaats van de huidige voerfabriek stond, is in de oorlog in vlammen opgegaan. Het kunstwerk verwijst naar nog oudere tijden toen de molen het graan verwerkte van boeren in de omgeving.

Een kleine kilometer verderop aan de Postweg ligt Hoeve Groot Zandbrink, eigendom van Stichting de Boom en in beheer bij agrarische natuurvereniging Vallei Horstee. Tegenover deze monumentale boerderij ligt een klein raadselachtig heuveltje. Het is een door het Rijk beschermd archeologisch monument waarvan de oorsprong niet zeker is en waarover in de omgeving verschillende theorieën de ronde doen. Stichting de Boom en Vallei Horstee willen de mysterieuze plek beter bekend maken bij het publiek en hebben daarom kunstenaar Pielage gevraagd om hiervoor een ontwerp te maken. Het resultaat is een bescheiden kunstwerk op de heuvel: een spade met een kijker waardoor je de zichtlijn kunt zien in het landschap, die een verbinding legt met het silhouet van de molen in de verte.

Het monument bij Groot Zandbrink, het spiegelend kunstwerk op de voerfabriek en de zichtlijn hiertussen vormen ‘het Drieluik REVU’. Naast het kunstwerk, zijn er ook informatieborden gemaakt en vrijwilligers opgeleid die rondleidingen gaan geven en op die manier het verhaal van de streek zullen vertellen. Kijk hier voor meer info over het project.

Keuken van Utrecht maakte een mooie reportage van deze opening:

Eerste Expeditie LEADER op 20 september

LEADER Utrecht-Oost en LEADER Weidse Veenweiden organiseren na de zomervakantie diverse excursies naar LEADER-projecten in de provincie Utrecht. We doen dit onder de naam ‘Expeditie LEADER’. Kom je ook een kijkje nemen bij onze projecten? 

De allereerste Expeditie LEADER staat gepland op maandagavond 20 september om 19.00 uur. We gaan dan op bezoek bij het LEADER-project Natuurlijk heel leuk in Wijk bij Duurstede. VOF Natuurlijk heel Leuk wil ‘natuurlijk spelen’ stimuleren en heeft daarom een prachtig voedselbos en een eetbare tuin ingericht en ook de kidsclub ‘Funny Nature’ opgericht. In de drie kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede worden nog natuurlijke speelplekken ontwikkeld en voorzien van speelse, spannende en ook eetbare elementen.

Meer info over het project is te lezen op onze projectenpagina of op de website of Facebookpagina van Natuurlijk heel Leuk.

Wat:              Expeditie LEADER bij Natuurlijk heel Leuk
Wanneer:     Maandagavond 20 september 2021, aanvang 19.00 uur
Waar:            Langbroekseweg 4a in Wijk bij Duurstede
Aanmelden: Vooraf aanmelden is verplicht.

Er geldt een maximum aantal deelnemers ivm corona-maatregelen. Vol is vol, dus meld je snel aan! Aanmelden kan door een mail te sturen naar de LEADER-coördinator.

Programma:

Vanaf 18.45 uur: Inloop op de locatie
19.00 uur: Welkom en start Expeditie LEADER: rondleiding en uitleg over het project.
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen aan de initiatiefnemers van dit project.
Circa 20.30 uur: Afsluiting Expeditie LEADER en gelegenheid om na te praten.

De LEADER-coördinator is ook aanwezig, dus stel gerust je vragen of leg je eigen projectidee voor!

LEADER Café

Online Meedenk- en inspiratiecafé 23 juni 2021

LEADER Utrecht-Oost, LEADER Weidse Veenweiden en “Leefbaarheid Kleine Kernen” organiseren op woensdagavond 23 juni 2021 om 20.00 uur een online informatie- en meedenkcafé. Deze avond wordt uitleg gegeven over LEADER, maar ook over enkele andere subsidiemogelijkheden voor ‘initiatieven van onderaf’, ofwel: initiatieven vóór en dóór de inwoners.

Naast LEADER is er ook vanuit de provinciale subsidieregeling “Leefbaarheid Kleine Kernen” subsidie beschikbaar voor initiatieven van onderaf in de dorpen op het platteland. Ook zijn er ‘Beleef en Bewonder vouchers‘ voor het vergroenen van de woonomgeving.
Op 23 juni vertellen we meer over de diverse regelingen, laten we inspirerende voorbeelden zien en kun je vragen stellen over wat deze regelingen voor jouw idee kunnen betekenen.

Programma:

19:45     online inloop

20:00   Welkom en introductie

20:10    Kort rondje regelingen:

– LEADER (kijk alvast een filmpje!)
– Leefbaarheid Kleine Kernen (filmpje binnenkort hier te zien)
– Vouchers Groen aan de Buurt (kijk alvast een filmpje!)

20:30    Ervaringen en tips uit de praktijk:

– Martin Vastenhout, aanvrager van een LEADER-subsidie voor het project ‘De Kromme Rijn vertelt’
– Edwin Plug, aanvrager van een subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen voor het project ‘Dierenweide Maartensdijk’

20:50    Einde gezamenlijk deel, even pauze en voor wie wil break-outroom kiezen voor vervolg

21:00    Doorpraten per subsidieregeling over wat die voor jouw projectidee kan betekenen

21:15     Wisselen van break-out room/subsidieregeling

21:30    Napraten en wellicht een vervolgafspraak maken!

Bekijk hier de uitnodiging en programma als PDF: Uitnodiging Meedenkcafe

Doe je mee? Meld je dan aan bij maike@consultopmaat.nl. Deelname is gratis.
We sturen je na aanmelding de link om online deel te nemen.

Terugblik LEADER Café “Verzilver de kracht van initiatieven van onderaf”

Op 18 februari 2021 vond het online LEADER-Café plaats rond het thema “Verzilver de kracht van initiatieven van onderaf”.
Met 38 deelnemers was het een interessant en goedbezocht café, met inspirerende voorbeelden en tips voor zowel gemeenten als initiatiefnemers!

Drie initiatiefnemers van vernieuwende projecten op het platteland vertelden over hun initiatief en ook hoe ze daarbij met de gemeente hebben samengewerkt.
Vanuit NMU reikte Tim Bulters de gemeenten een idee aan om door middel van het inzetten van eigen grond bij te dragen aan meer kringlooplandbouw. Een voorbeeld van hoe gemeenten ook op een andere manier dan met subsidies kunnen bijdragen aan een nieuwe ontwikkeling.
Wethouder Maks van Middelkoop van gemeente Vijfheerenlanden vertelde dat de gemeente graag initiatieven van onderop steunt en ook op zoek is naar andere manieren van ondersteuning dan alleen met geld.

Gespreksleider Job van Amerom concludeerde aan het eind van de avond dat het zoeken van samenwerking met gemeenten, organisaties en andere ondernemers bij de ontwikkeling van je initiatief je écht verder brengt. Het vraagt inspanning maar het levert in de uitvoering veel op. Maak daarbij ook gebruik van de meedenkkracht van bijvoorbeeld de LEADER Aanjaaggroep, van het programmabureau Utrecht-West, de plattelandscoaches en andere organisaties zoals KNHM en NMU. Ook met kleine stappen kunnen we veel bereiken!

Op de website van LEADER Weidse Veenweiden is een uitgebreid verslag van dit online LEADER-café te vinden.

Online LEADER Café 18 februari 2021

LEADER Café: Verzilver de kracht van initiatieven van onderop!

Op donderdagavond 18 februari 2021 is er weer een (online) LEADER-café. Deze keer gaat het speciaal over hoe gemeenten en waterschappen, organisaties én initiatiefnemers hun voordeel kunnen doen met initiatieven van onderop. Met LEADER zien we allerlei vernieuwende en gedragen initiatieven ontstaan op het gebied van plattelandseconomie, klimaat, duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit. Welke inspiratie en innovatie kunnen gemeenten en waterschappen daaruit halen? En hoe kunnen ze elkaar versterken?

Werk je bij een gemeente of waterschap of bij een maatschappelijke organisatie en ben je benieuwd naar welke initiatieven er van onderop zijn op jouw werkveld en hoe je die kunt benutten of ondersteunen? Of ben je initiatiefnemer en wil je weten hoe je je idee samen met de gemeente kan realiseren?

Kijk op deze pagina voor meer informatie en het programma. Aanmelden kan door een mail te sturen via deze link.